Opmerkelijke vlasoogst

Ook iets gemerkt van de enorme stofwolken die gisteren aan de Gorsemweg, De Brede Akker en de Rummenweg het luchtruim in beslag namen. Zij waren afkomstig van vijf traktoren die over de plaatselijke vlasvelden raasden en binnen de kortste tijd de oogst verwerkten. Een mooi beeld van een goed oogst.

© Ivo Breesch

Vroeger gebeurde het allemaal met de hand. Remember de beelden uit de Vlaamse film De Vlaschaard. Tegenwoordig gebeurt het roten op het veld (dauwroten). Door het gerote vlas op machinale wijze te braken en te zwingelen (hout uit de vezel verwijderen) komt de zachte vezel vrij (lange vezel). Het overschot noemt men klodde. Deze worden dan voor verdere verwerking geperst in balen. De stukjes kern (houtpijp) worden scheven genoemd. Deze scheven worden (als toevoeging) gebruikt in meubelplaten, bouwplaten en isolatiemateriaal. Bij het zuiveren van de scheven komt nog wat vlasvezel vrij (korte vezel) dat samen met lompen wordt vermalen tot grondstof voor de papierfabricage. Hier wordt oud-Hollands papier, bankpapier of sigarettenpapier van gemaakt. Ook kan het verwerkt worden in isolatiemateriaal en producten voor vormdelen in auto’s. Er komen steeds nieuwe toepassingen bij, zoals de hybride vlasvezel-carbonfiets of hechtdraad in de chirurgie. (Bron:wikipedia)