Opgelet: N80 in Gingelom vanaf 31 augustus onderbroken

Wie richting Hannuit wil of richting autosnelweg in Landen, vanaf 31 augustus tot en met 18 september wordt het wegdek van de N80 in Gingelom vernieuwd. Er wordt in 2 fases gewerkt. Wegen en Verkeer probeert de hinder met aangepaste regelingen te beperken.

Het huidige wegdek op de Steenweg op Sint-Truiden in Landen geeft geluidsoverlast voor omwonenden. Door het gehele wegdek grondig te vernieuwen over een afstand van drie kilometer, tussen de Hannuitsesteenweg en het kruispunt met de Steenweg, verminderen we de geluidshinder die veroorzaakt wordt door doorgaand auto- en vrachtverkeer.

Beschermingslaag tegen scheuren

Tussen het kruispunt met de Steenweg en het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat wordt de bestaande verharding op het wegdek afgefreesd en wordt een nieuwe onderlaag asfalt geplaatst. Er wordt een speciale beschermingslaag tegen scheuren geplaatst. Daarna wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd. Op die manier verhogen we de duurzaamheid van het wegdek. De extra beschermingslaag voorkomt o.a. dat water tot op de fundering van het wegdek kan doorsijpelen.

Tussen het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat en het kruispunt met Hannuitsesteenweg wordt enkel een nieuwe laag asfalt geplaatst.

TIMING EN IMPACT?

Start werken vanaf 31 augustus

De vernieuwingswerken op de Steenweg op Sint-Truiden starten op 31 augustus. De werken duren drie weken en worden volgens de huidige planning afgerond op 18 september. De werken worden overdag uitgevoerd.

Werken in twee fasen: concrete planning

Het gehele wegdek van de Steenweg op Sint-Truiden wordt in twee fases vernieuwd. Beide fasen lopen telkens tot aan het kruispunt van de Wezerenstraat met de Montenakenstraat. Over dit kruispunt kruist er een rit van De Lijn. Daarom blijft dit kruispunt tijdens de werken ook open voor de dienstregelingen van De Lijn.

Fase 1: Van de Hannuitssesteenweg (N283) tot aan het kruispunt met de Montenakenstraat

Fase 2: Van de Montenakenstraat tot aan Steenweg (N80b)

  • 31/08 en 01/09 : Freeswerken fase 1
  • 02/09: Onderlaag fase 1
  • 3-4/09: Freeswerken fase 2
  • 07/09: Onderlaag fase 2

Geen plaatselijk verkeer mogelijk binnen en buiten de werktijden tijdens deze werken:

  • 07/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 1
  • 08/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 1 (09/09: Plaatsing toplaag fase 1)
  • 14-15/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 2 (16/09: Plaatsing toplaag fase 2)

De planning van de aannemer kan nog aangepast worden in functie van de weersomstandigheden. Bij grote wijzigingen aan de planning zal de aannemer bij omwonenden een brief in de bus steken.