Truineer Nieuws melden?

Nationale Veiligheidsraad beslist: bubbel van 5 blijft

De Nationale Veiligheidsraad kwam vandaag bij elkaar om nieuwe coronamaatregelen te bespreken.

De laatste cijfers tonen ons volgens minister Sophie Wilmès dat de situatie zich stabiliseert maar de minister benadrukt dat een terugkeer naar het normaal nog niet aan de orde is.

Bubbel van 5 blijft

De bubbel van 5 die ons 4 weken geleden werd opgelegd, blijft aangehouden. Maar winkelen mag weer met twee zonder tijdsbeperking en dit vanaf maandag 24 augustus.
Je mag je sociale contacten zien buiten zolang je de sociale afstand aanhoudt. Dit tot maximum 10 personen.
Mensen die kunnen aantonen dat ze een duurzame liefdesrelatie hebben met een persoon in het buitenland kunnen vanaf 1 september de reis maken naar hun partner. Zij moeten zich bij terugkeer wel onderwerpen aan de maatregelen van contacttracing, quarantaine etc.
Reizigers die terugkeren uit een rode zone en zich tot nu toe nog niet hebben laten testen of in quarantaine zijn gegaan, riskeren boetes.
Individuele winkels hebben het recht om te vragen dat mensen alleen komen winkelen.

Beschermen van de schoolgaande kinderen staat centraal

De maatregelen omtrent de bubbel blijven volgens de premier, om een goeie en veilige opstart van de scholen te garanderen.
Alle leerlingen kunnen op 1 september terug naar school gaan onder code geel. Dit verwijst naar een situatie waar het virus nog actief is maar onder controle. De bedoeling is dat alle leerlingen weer elke dag naar school kunnen. Dit zowel in het lager als secundair onderwijs mets er regels worden gevolgd zoals het dragen van een mondmasker en de sociale afstand op de speelplaats wordt gerespecteerd.
Indien er besmettingen plaatsvinden op school zal er code oranje komen. Dan moeten scholen beslissen om afstandsonderwijs in te voeren.

Over het hoger onderwijs zei de premier dat gezien dat schooljaar later begint, er pas later hierover beslist zal worden.

Maximum aantal mensen op events uitgebreid

Voor evenementen binnen wordt aantal personen uitgebreid naar 200 personen, voor evenementen buiten worden ze uitgebreid naar 400 mensen. Dit op voorwaarde dat aan alle veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan (afstand, dragen mondmasker etc)
Op vraag van professionals werd gevraagd of het mogelijk was om van deze regels af te wijken indien aan alle veiligheidsmaatregelen kan worden voldaan. Vanaf 1 september krijgen burgemeesters het recht om over zulke zaken te beslissen.