Gouverneurs vaardigen politiebesluit uit omtrent COVID-19 voor seizoensarbeid

De gouverneurs van Limburg en Vlaams Brabant hebben een politiebesluit uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan bij het inzetten van seizoenarbeiders afkomstig uit Polen, Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Italië, Spanje… Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) is supertevreden dat de gouverneur alles overnam wat zijzelf en de andere burgemeesters voorstelden.

 

Burgemeester Veerle Heeren: “Vorige maandag hebben de burgemeesters van Nieuwerkerken, Gingelom, Borgloon en ikzelf een brief gestuurd naar de gouverneur met al onze voorstellen. Ik ben ontzettend tevreden dat hij alles heeft overgenomen in een politiebesluit en we op die manier een verankering en garantie hebben naar volksgezondheid voor onze tuinbouwbedrijven zowel voor de werkgever en zijn of haar arbeiders.”

We geven hieronder een overzicht van de maatregelen:

1. Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie Limburg moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd
.
2. Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie Limburg moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

3. De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.

4. De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand uit de groep een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting is, moet de hele groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.

Deze maatregelen gelden vanaf 31 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. De naleving van deze maatregelen zal gecontroleerd door de lokale politie en de federale politie.
Je kan hier het volledige politiebesluit raadplegen.
Graag verduidelijken we de maatregelen met bijkomende informatie
voor u:

  • Seizoenarbeiders afkomstig uit vreemde landen die naar België reizen worden aanzien als een “essentiële verplaatsing” en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat ROOD is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider op de dienst burgerzaken van het stadsbedrijf Sint-Truiden.
  • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders op het tuinbedrijf.
  • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…)  waar u als werkgever bent mee aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen of u kan contact nemen met het Centrum voor Medische Analyse, CMA Medina 011 22 52 88 die bereid zijn om met een mobiel team op uw bedrijf langs te komen voor de afname van de test.
  • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli reeds twee collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten. In bijlage vindt u alle relevante informatie.
  • Meertalige informatie voor uw seizoenarbeiders  is ook terug te vinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Verder kunt u ook op de website van de Boerenbond terecht voor meer informatie in verband met het inschakelen van seizoenarbeiders en voor algemene informatie op de website Info-coronavirus.be.
  • Tot slot kunnen wij u meegeven dat er onderzocht wordt met verschillende instanties of er een mogelijkheid kan geboden worden om seizoenarbeiders die verplicht in quarantaine moeten gaan na een positieve uitslag  met betrekking tot de huisvesting. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is zullen wij u hierover informeren.
  • Via de volgende linken bezorgen we u eveneens de Preventiechecklist COVID tuinbouwPreventiechecklist huisvesting seizoenarbeiders en de CAO temperatuurmeting corona.

Heeft u nog vragen aarzel niet om ons te contacteren, dienst Lokale Economie stad Sint-Truiden, info.economie@sint-truiden.be of burgemeester@sint-truiden.be