Truineer Nieuws melden?

Gemeentelijke Coronapremie voor Gingelomse ondernemers

Gingelom steunt zijn lokale ondernemers met een gemeentelijke Coronapremie van resp. 250 of 500 euro. Wie er beroep wil op doen, moet een aanvraag indienen voor 18 september.

© Gem. Gingelom

Tal van fysieke winkels en handelszaken dienden namelijk te sluiten of handelaars zagen hun inkomsten sterk dalen als gevolg van de uitgevaardigde maatregelen. Door zowel de federale als Vlaamse overheid werden verschillende steunmaatregelen ingesteld. De gemeente Gingelom wenst op haar beurt de ondernemingen met een vestiging op het grondgebied van Gingelom die zwaar worden getroffen financieel te steunen.

De ondernemingen die van de Vlaamse overheid een hinderpremie van € 4.000 ontvangen hebben, kunnen bij het gemeentebestuur van Gingelom eenmalig een lokale premie van € 500 aanvragen.
De ondernemingen die van de Vlaamse overheid een compensatiepremie van € 3.000 ontvangen hebben, kunnen bij het gemeentebestuur van Gingelom eenmalig een lokale premie van € 250 aanvragen.

De aanvraag van de premie dient vóór 18 september 2020 te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier dat terug te vinden is op www.gingelom.be/lokalecoronapremie.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst Wonen & Leven, 011 88 04 95