Truineer Nieuws melden?

De Snaat… Knokke(n) op Plaasj ‘Krapul’ in Blankenbèrrege

Veel volk en boks aan de kust… Met dank aan ‘onze landgenoten’ die het nodig vonden de zuur verdiende vakantie van onze gezinnen en kinderen te verpesten. Onze Christophe zou het anders uitdrukken: ’t spel is no de kloete. Als onze nationale politici lamenteren belangrijker vinden dan ageren, er nauwelijks straffen volgen en onze agenten er voor spek en bonen (mogen/moeten) bijlopen, dan loopt het op termijn zeker verkeerd af. Dat de Snaat het gezegd heeft

Moug-ich e bietsje stòòt zèn? Vrugger nuuëmde mènne bòõpa Blankenbèrrege Plaasj “Krapul” èn Knokke Plaasj “Petie Parie”. Nè da doo doen vuil gevòchte wút, ma d’ ieën plak wàs mieër ver et gewoeën vòllek – niks mis dobbèè – èn d’àànder ver de sjikke minse of beter gezeit de minse dèè gèèn sjik doen. Ma goet. As ich moug kieze, ich gón no Blankenbèrrege. Ver de mòssels vàn den Oesterpùt, de ruizewàffels vàn Silversand en de revú vàn ’t Wit Pjààt. Op d’àànder plakke ón de kust ùbbe s’ alieën mar zoavel èn wótter.

Plaasj Krapul

Vrugger goenke paa en maa be de keinger no Blankenbèrrege ver aat re rùste en te proffeteire. Of goenke studènte doo unne-n deplom viere. Keinger kòste-n un àmmezeire op et strànt. Be e-n eemerke èn e schùpke, be de plàtte vougel of et wintmuileke. Of se goenke schùllepkes verkoeëpe op den dèèk.  En dàn wàs doo nog Tieën ver te Zien vàn den tèllevieze. Joa, doo in Blankenbèrrege wàs et altèèt fieëst. Ma naa… Naa is et doo och bekàn no de kloeëte. Lougis, wànt nimmànt ei nog iet te zègge. Vrugger kreige ve vàn maa en paa en làp rònt òòs oeëre, ma naa móete maa en paa oppàsse of sèèlies krèège mòtte. Vrugger lùisterde vee no de mieëster, of dee sloeg be de làt op oer pikkels. Naa sloon se op de mieëster. Vrugger goenke ve loeëpe vàn de polisse as ve iet aatgestouken-ààn. Naa gón de polisse loeëpe…

 

Alle begrip trouwens. Stel je es in de plaats van die agenten. Zou jij tussen dat schorremorrie blijven staan. Ik zou ook gaan lopen, in het beste geval fluitend naar de vogeltjes staan kijken. Al levert ook dat aan de kust de nodige risico’s op met die overpopulatie aan krijsende en schijtende meeuwen. Reageren levert sowieso miserie op. Want op veel steun moeten onze agenten niet rekenen. De cijfers na de match spreken voor zich. Acht agenten geblesseerd, drie gangsters opgepakt. 8-3. Mooie en spectaculaire overwinning van de thuisploeg uit Brussel. Als ik dat allemaal zie, krijg ik  toch een beetje heimwee naar de strenge rijkswachters van vroeger. De mannen die ook mij met de lang matrak vanaf hun paard achter de oren sloegen bij één van die betogingen in Leuven destijds. Ik voelde het weken nadien nog…. En neen, het overkwam me nooit meer.

 

Trug no de zjàndèrreme. De Streindzjers mokte ter vrugger reklàm vuir. Wèèt zjàndèrrem,  wèèt zjàndèrrem, de pakkemàn be de lange-n èrrem. Doo wèè dzje enne-n èchte kadei, nimmànt dirt oech teigeklàppe. 

 

en èchte schoeën en groeëte móestasj

 

Dzjust! Ve ùbbe verdoeme noeët on enne-n èchte zjàndèrrem. Gieën mèllekmùilkes ma mànne be en èchte, schoeën en groeëte móestasj, gelèk òòze Misjèl. Gieën mànne vàn enne meiter-sistig, ma vàn enne meiter-tacheteg. Mànne be enne-n èchte-n uniforrem, èn nè zoe e kòstum gelèk naa. Be boaze dèè un nè allieën interesseire in sèèferkes, ma in èchte disseplin en akse. Zèn de polisse de faat doovàn? Naturlek nè! Oòs pòlletikkers ùbbe doo sòsjoal assestènte vàn gemokt. Speile se b’oer vút, dàn moe-dzje blèève bàbbele. Oun-s’oech op oer sleinkse wang, dàn moe-dzj’oer rèchse prizenteire. Vrugger ààn se ene boksbàl op de kèrremes. Naa, da doo ginne kèrremes is, is et dzjust of se vàn òòs polisse boksbàlle gemokt ùbbe. Of toch zeiker pispòòle.

 

Nu goed. In Sint-Truiden zijn we alles samen nog braaf. Ook al hebben we hier ook een Knokke, kant Royal en Pacific, en een Blankenberge, kant Sportwereld en Bacchus. Maar wat niet is kan nog komen, natuurlijk.  Want wat hebben we nog geleerd van onze weerman. Het weer aan de kust schuift altijd op richting binnenland. En regent het in Brussel, dan druppelt het in…..En dus moeten we niet te snel victorie kraaien.

 Braaf zijn is niet meer sexy

Zwart van het volk en heisa aan de kust. Rustig  in Sintruin. De meeste braaf hun masker op, winkels en cafébazen lopen in het gareel. Geen kermis, geen ballonmeeting, geen Ladies City Day, zelfs geen carnaval. Nee, voor evenementen moet je dezer dagen in hoofdstad of aan de zee zijn. Betogingen, boks, straatfeestjes… Het kan en mag er allemaal. Een slag in het gezicht is het, van alle burgers die hun best doen en braafjes volgen wat hen is opgelegd. Maar  braafjes volgen is niet meer sexy. Tegendraads zijn is de nieuwe hype.

 

Lougis. Wànt allieën dàn kom dzje in et niefs. En da is plezant. Doobèè is de kàns da dzje e persès krèègt of da s’oech in de bak steeke toch mar 3 per 30.000, as ve da on de kust as vuirbeilt neime. En dàn móet de rèchter nog miewille. Dzje it bekàn mieër kàns ver de lòttou te winne. Nee, as ve zoe vòts doen, lup et kontroare-n af.