Truineer Nieuws melden?

Veiligheidsraad beslist om niets te beslissen

Vanaf 8 uur deze morgen zit de Veiligheidsraad samen met de verantwoordelijke politici. Door de recente stijging van het aantal coronabesmettingen is er beslist om niets te beslissen.

Normaal zou vanaf 1 augustus fase vijf van de versoepelingen ingaan. Maar door een heropflakkering van het virus wordt de beslissing over deze fase pas volgende week genomen.

Horeca en evenementen

Premier Wilmès merkte op dat er al veel klachten zijn gekomen over horecazaken maar ook evenenementen die de sluitingsuren en afstandsregels niet nakomen. Sommige houden zelfs stiekem feestjes. Indien de autoriteiten een bepaalde zaak meermaals betrappen op dit soort acties heeft de politie via ministerieel besluit het recht om de zaak te sluiten. Ze sprak ook over evenementen zoals feesten die ware superspreaders zijn.
Het is opvallend dat de premier hierover spreekt. Afgelopen weekend werden namelijk verschillende events georganiseerd waar de afstandsregels volledig werden genegeerd.
De regering roept op om op de rem te gaan staan. Het virus is niet weg en de gouden regels van afstand en hygiëne moeten worden nageleefd.

Over beurzen werd niks gezegd tijdens de persconferentie. Deze sector kwam onlangs in het nieuws omdat zij vreesden dat grote beurzen naar oa Nederland zouden trekken omdat daar de regels over evenementen soepeler zijn.
De sector roept op om perspectieven en duidelijkheid vanuit de regering en de expertengroepen. Volgens de bronnen van de VRT zou de regering werken aan regels om beurzen alsnog te laten doorgaan. Dit met minder bezoekers per vierkante meter bijvoorbeeld.

Fase 5

Er was op voorhand afgesproken dat een nieuwe face van versoepelingen ging ingaan vanaf 1 augustus. Deze fase is nodig omdat dan in september een fase 6 beslist kan worden. Hierin zouden oa grotere evenementen met 400 mensen binnen en tot 800 mensen buiten weer kunnen doorgaan.

Gezien de heropleving van het virus deze maand (eens stijging van 8% tussen 5 tot 11 juli) is het onwaarschijnlijk dat dit zal doorgaan. Waarschijnlijk wordt de beslissing over fase 6 opgeschoven naar 1 oktober.

Tweede golf?

Op het VRT nieuws durft Marc Van Ranst al voorzichtig te spreken van een tweede golf in Europa. Premier Wilmès nam tijdens de persconferentie tijd om het te hebben over een mogelijke tweede golf en hoe België zich klaarmaakt hiervoor.

“De beste manier om een tweede golf tegen te gaan is ze te vermijden.”

Wilmès meldt dat België in de top 10 landen staat qua efficiënte testing en benadrukt de investeringen in medisch materiaal etc. Er is een voorraad aan maskers en het massatesten zou makkelijker gaan.
“De contacttracering staat wel nog niet op punt,’ zegt Marc Van Ranst in het VRT nieuws. Hij roept op om weer dagelijks cijfers te communiceren indien het aantal besmettingen weer boven de 100 per dag stijgt.

Minister de Crem zegt op het VRT nieuws dat ons land klaar is om een tweede golf op te vangen maar een lockdown zoals we die eerder meemaakten zal niet haalbaar zijn voor onze economie.

Reizen?

Ondanks de klachten van dokters en reisorganisaties over de onduidelijkheid rond het kleurensysteem voor reizigers, blijft code oranje bestaan. Hou de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten voor de correcte regels omtrent de maatregelen rond deze kleurencodes.