Truiense onderzoekt diversiteit in infobladen

De Truiense Femke Flossy onderzocht voor haar bachelorproef aan de PXL hogeschool hoe divers de informatieblaadjes van Vlaamse gemeentes zijn. Haar resultaten zijn weinig positief. Ze bespreekt ze in Het Belang van Limburg.

© Femke Flossy

Van de 300 Vlaamse gemeenten komt het onderwerp diversiteit slechts in 25% van de gevallen voor. In Limburg schrijft 28% van de gemeenten nooit over diversiteit.

Ook zijn de infoblaadjes ook opvallend ‘wit’. Slechts in 3% van de tijd wordt iemand met een andere huidskleur gebruikt voor de foto’s in de informatieblaadjes.

Femke heeft enkele tips voor lokale besturen om dit allemaal recht te trekken:

  • Maak van het thema ‘diversiteit’ een vaste rubriek in het blad.
  • Laat het blad steeds nakijken door iemand met inzicht in diversiteit.
  • Onderzoek de mening van je inwoners over het thema.
  • Bestempel mensen met een andere geaardheid of achtergrond niet als anders.