Truienaren kunnen vanaf 18 augustus grofvuil gedurende drie weken gratis naar het containerpark brengen

Vanaf dinsdag 18 augustus kunnen Truienaren drie weken lang hun grofvuil gratis naar het containerpark brengen. Begin dit jaar werd deze regeling ingevoerd ter vervanging van de jaarlijkse lenteschoonmaak, maar wegens de coronacrisis werd deze in maart vervroegd stopgezet. Om elke Truienaar alsnog de kans te geven zijn of haar grofvuil gratis naar het containerpark te brengen, wordt deze actie verder gezet. Ook het aanbieden van asbest wordt weer mogelijk vanaf 18 augustus.

Door de Coronacrisis moest ook het containerpark van Sint-Truiden in maart de deuren noodgedwongen sluiten. De lopende grofvuilactie werd door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus opgeschort. De actie gaat op dinsdag 18 augustus opnieuw van start en dit gedurende drie weken, zodat elke Truienaar alsnog de kans krijgt om zijn of haar grofvuil gratis op het containerpark aan te bieden.

Gratis grofvuil brengen naar het containerpark

“De voorbije maanden hebben we er voor gezorgd dat Truienaren zo vlot en zo veilig mogelijk hun afval konden aanbieden op het containerpark. Ondertussen loopt het nieuwe afsprakensysteem moeiteloos. Daarom hebben we beslist om het gratis aanbieden van grofvuil opnieuw te laten doorgaan en dit van dinsdag 18 augustus tot en met zaterdag 5 september. Ook scholen zijn tijdens deze periode eenmalig welkom op het containerpark om hun grofvuil gratis aan te bieden. Bovendien wordt het vanaf dan ook opnieuw mogelijk om asbesthoudend materiaal naar het containerpark te brengen, zij het onder strikte voorwaarden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Sorteren verplicht

“Om de vlotte en veilige doorstroming te blijven garanderen, roepen we iedereen die naar het containerpark komt op om het afval correct voor te sorteren. Zo kunnen we lange wachtrijen blijven voorkomen en kunnen we de hoeveelheid grofvuil tot een minimum beperken. Bovendien zullen we de controles op het containerpark tijdens deze periode opvoeren. Zo kan elke bezoeker zich veilig, met de nodige ‘social distancing’, op het terrein begeven”, vult burgemeester Veerle Heeren aan.

Info

Voor een bezoek aan het containerpark moet je een afspraak maken. Dat kan telefonisch via het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule op de website afspraken.sint-truiden.be. Wie asbesthoudend materiaal naar het containerpark wil brengen, moet zich strikt aan de maatregelen houden rond het aanbieden en verpakken van het materiaal. De richtlijnen hiervoor zijn terug te vinden op de website van de stad Sint-Truiden: www.sint-truiden.be/containerpark