Poepe moag, poene nè. Vwala!

Joenges toch, metskes toch, zeg et es,  Dee Coronaprul, ze slon oos be van alles rond oze kop. Wa moug, wa moug ne. Awel. De snaat weit et. Dje koent en mougt alles, behalve da dan wa nè kan en nè moug. En et strafste van alles… Poepe moag, poene nè.
Ve moete op sommige plakke mondmaskers droage. Op aander plakke moag et… Alien dei discussie ei oos gelierd da Van Ranst en De Gucht mier dan neige miljoen colleigas ubbe in oos land. Iederien weit iets, iederien weit et beter, of dink et te weite…. Ma in iel dei discussie is toch wal ien ‘versoepeling’ et strafste van alles. Ve moage sinds deize week wirremal poepe op een aander. Aaners gezeid. De mans onder oos dei gin vrouw ubbe, koene wir oan un trekke koame. Ve bedoele lote trekke. En de mans be vrouw, koene wir op een aander gon. Want de vitrine op oze Sjaussei Damoer zen wir gevuld bij vos vlies.
Vos vlies in de vitrin
Leg mich na es aat vuirwa dje uirveral 1,5 meiter afstand moet haan as dje on den aandere kant wal op een aander moag gon poepe. Mene kameroad dacht slum te zen. Ich ub inne van 1,5 meiter, zei dee mich. Kan zen, ma ich geluuf ter niks van. Enfin. Ich goenk dan mar zellef es lette. Hei men verhoal.
Luikerstienweg. Scoen vitrin be e volmok mokke do in. Ich gon benne. Stie mich do achter de duir ene keirel be ene sixpak zoals in de film. Impressioniant, ma iel vrindelijk.  Dag menier, zei ter. Boshoer Mesjui. En vuiralier ich iet kos zegge, dade dee ene thermomeiter teige mene kop. 36,9…. viel mie, want ich docht dat ich ieter stond. Ma goed, ich mocht bene. Wa volgde was de kennismoaking be et metske. Fijn , lief, perfecte mote, ma onderhalve meiter. Mon oeuil. Coepke gedroenke, wa gezieverd en in de decolletei gelet, nog wa vots opgewermd… geried vuir de koamer, zeg mar….
Geried vuir de koamer
Ich gon oech ne alles vertelle wa doe gebuirde. Ma dje koent oech wel imagineire wellek standje in men geval als penspony hoalbaar en et miest veilig was. Djust. La position de la levrette, stie ze beschreive in de Kamafoetra. In et goed vloms…. op zijn hondjes. In et Sintruins. Langs achter. Vuirdiel dovan. Dje ziet mekander ne. En dje koent mekaander ne in et gezicht spiksele. Ma goed. Joa, da goenk. Iel goed zelfs. Zè, be een mondmasker op. Alien da. En ich be een mondmasker ‘ Ich moet oere ziever ne’ van Truineer. Alien da. As do ene camera had geston… Scoen zicht. Gevolg van dei mondmaskers… Dje kos alles, echt alles, ma ien zoak ne, poene dedju. En van do mene titel van deis histoure. Poepe moag, poene ne.