Truineer Nieuws melden?

Partij Sterk breidt uit naar de rest van de politiezone

De stadspartij Sterk maakt al enige tijd deel uit van het Truiense politieke landschap. Vandaag vertelden zijn aan ons en Het Belang van Limburg dat zij afdelingen willen oprichten in Nieuwerkerken en Gingelom.

© partij sterk

Sterk als partij houdt er naar eigen zeggen een liberaal-sociaal programma op na. Gunther Leenen, partijvoorzitter, meldt dat de vraag om een eigen Sterk-afdeling al vaker is gekomen uit buurtgemeenten.

“Na overleg hebben we beslist om enkel in Gingelom en Nieuwerkerken van start te gaan. Dit zijn namelijk de gemeentes van de politiezone.”
De keuze is niet onlogisch. Sint-Truiden wordt vaak gelinkt aan de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken. Toen de discussies over gemeentelijke fusies een paar jaar geleden weer opflakkerden waren het deze gemeenten die vaak werden genoemd als mogelijke fusiegemeenten met Sint-Truiden.

Op de vraag of Sterk wil doorbreken over heel Limburg had Gunther Leenen het volgende te zeggen:

“Moest er interesse zijn en de mogelijkheid zijn, kunnen achteraf nog afdelingen in andere gemeenten komen. Maar dit is momenteel nog niet aan de orde.
Het is de bedoeling dat we in samenspraak een programma opstellen en ons verkiesbaar stellen richting gemeenteraadsverkiezingen 2024.”