Truineer Nieuws melden?

Nog veel vragen over kermissen na ministerieel besluit

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bevestigde aan Ludwig Vandenhove dat de kermissen weer open mogen. (NC)

 

© Pexels stockbeeld

Somers gaf dit antwoord in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering aan Vandenhove op dinsdag 30 juni 2020.

“Maar daarmee is nog niet alles duidelijk: noch voor de foorreizigers, noch voor de gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a Ludwig Vandenhove.
“Wat met de gemeenten, die al beslisten dat er tot september 2020 geen kermissen mochten worden georganiseerd? Gaan zij daarop terugkomen?

Het is niet duidelijk of foorreizigers overmacht gaan kunnen inroepen. Zij beschikken namelijk net als marktkramers over abonnementsplaatsen. Bovendien hebben heel wat gemeenten de terrasplaatsen voor de horeca uitgebreid zodat zij corona-proof hun zaak kunnen openen. Dit neemt heel wat van de openbare ruimte in beslag. Plaats die normaal gezien ook door foorkramers wordt gebruikt.

Minister Bart Somers was ondertussen gepikeerd door dat het ministerieel besluit was gepubliceerd. Hij noemde het: “Suboptimaal”,dat het MB werd gepubliceerd voor het inging.

Ludwig Vandenhove:”Het zijn weer maar eens de gemeenten en hun personeel, die moeten zorgen voor een dringende en veilige uitvoering op het terrein.”