Truineer Nieuws melden?

Nieuw: je kan nu ook zonder afspraak naar snelloket van de stad

Vanaf vandaag kan je ook zonder afspraak naar het snelloket van de stad. Onthou wel dat bij een bezoek een mondmasker verplicht blijft.

Nieuw: je kan nu ook zonder afspraak terecht bij ons SNELLOKET in het stadskantoor! Je kan er nog niet voor alles terecht, maar wel voor veel:

je kan je vuilniszakken, GFT-sticker en containerparkkaart komen afhalen, je kan er terecht voor je budgetmeter, praktische zaken rond tijdelijke werkloosheid. Je kan ook opnieuw je rijbewijs, reispas en verschillende attesten komen afhalen. Bij het snelloket kan je ook een afspraak met de diensten maken.

Er staan nu 2 rijen aan ons stadskantoor: één voor het snelloket, en één voor bezoekers met een afspraak. 

Denk wel even aan je mondmasker als je langskomt