Limburg.net haalt vanaf 2022 afval op met één afvalwagen

TVL meldt dat Limburg.net vanaf 2022 om de twee weken het huisvuil zal ophalen met één vuilniswagen.

© TVL

Deze vuilniswagen zal de mogelijkheid hebben om tot 6 verschillende zakken tegelijk te kunnen ophalen en deze gescheiden te houden. Dit is het zogenaamde OPTIMO systeem.
Volgens TVL zal het tot 2025 duren voor alle gemeenten in dit systeem stappen. Het is geen verplichting.

TVL gaf ook deze kaart weer met de verschillende afvalophaal systemen in Limburg.