Truineer Nieuws melden?

Het Vinne…. op naar een volmaakt natuurgebied voor vogels en bezoekers

De werken in het Vinne aan de Ossenweg in Zoutleeuw gaan onverminderd voort. Het domein blijft intussen toegankelijk. Eens volledig in ere hersteld zal het alleen nog mooier en aantrekkelijker worden, zowel voor bezoekers als voor vogels.

© Profielfoto facebook Het Vinne

De waterwerken aan het grootste binnenmeer (70 hectare) van Vlaanderen zijn nog niet af. Maar een daguitstap naar het Vinne kan nog altijd en is zeker de moeite waard. Het domein is toegankelijk, de bistro is open. Intussen is al het organisch materiaal van de bodem van het drooggelegde meer verwijderd en is de afgeschraapte sliblaag weggevoerd. Nu wordt een deel van de onderwaterdijken extra verstevigd zodat het meer bij lage waterstand kan worden verdeeld in compartimenten. Deze ingreep biedt het voordeel dat het hele meer nooit meer zal moeten worden drooggelegd zoals vandaag. Intussen vernamen we ook nog dat er een nieuwe vogelkijkhut zal worden gebouwd.

We komen nog ’s terug op de vraag: waarom deze werken? Hier het antwoord van de provincie Vlaams-Brabant.

Samen met onze partners willen we dat Het Vinne een trekpleister (Natura2000) blijft voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten. Helaas verstoort het organische materiaal op de bodem steeds sterker dit doel. Want een combinatie van gevarieerde vegetatie rond open water en velden van waterriet rond dit water zijn noodzakelijk als broedlocatie voor vogelsoorten als roerdomp, woudaapje, grote karekiet, snor en rietzanger. Maar:

  • Het organische materiaal op de bodem lost op tot nutriënten en vormt voedingsstoffen voor algen.
  • Algen groeien door deze voedingsstoffen en gebruiken het aanwezige zuurstof (blauwalg veroorzaakte in 2015 nog veel vissterfte).
  • Door dit zuurstofverbruik stijgt ook het stikstofgehalte in het oppervlaktewater wat de rietstengels breekbaar maakt.
  • Teveel nutriënten versnellen bovendien de verlanding, het proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen.

De werken zijn dus echt noodzakelijk om vogels, vissen, insecten en planten op lange termijn te laten overleven in dit gebied. Het vervuilde water zou, zeker in warme, droge zomers de oorzaak zijn van veel vis- en vogelsterfte.