Truineer Nieuws melden?

Ginne carnaval? Nè erreg. Ve loepe na een iel joor be e moembakkes op

E joor zonder carnaval is als e joor zonder sex. Dee ieste kir is et boenk drop en èbt dje niks on e moembakkes ma èt dje ene haasdoek van doen. Ich, de snaat, weit alles van mondmaksers en moembakkese. Ze ubbe vuirdiele, ma och nodiele.

  • Iest aan ve àmbràs uiver de kopdukskes. Op dit moment zitte ve iets leiger, bè de monddukskes. As dat zoe vots gie, koame ve binnenkot aat bè de poes van taante loes. Truk no de mondmaskers….  Iest wore do gien, na ubbe ve te vuil. Iest ielpe ze nè, na zèn ze de oplossing. Enfin, ich, de snaat, ben iel gelukkig dat de miest minse ze droage. Baat het niet, dan schaadt het niet, zegge ze in et goed vloms. En bèkoamend vuirdiel…. de mieste minse zèn e pak schoender bè moembakkes dan zonder. Allewel, do zèn och aatzonderingen. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, zegge ze wiiremal in et goed vloms.

 

  • Dje et drei sorte minse. Dè wat schoender zèn bè mondmasker, dè wa lilleker zèn en dè wa gin mondmasker noedig ubbe om  altèd eve schoen of lillijk te zèn. Vuirbeelde genoeg. Iest gon ve de vroluw aat eige stad wa stroep on un moemabkkes smere. Ilde Vautmans, Ingrid Kempeneers, Mieke Claes, Laurien Bamps…. geef taa. Dei zèn scoender zonder. Jelle Engelbosch? Etzelfde. Konkluze… wè minder dè oan ubbe, wè beter. Ma dje et ter och aander. Zuhal Demir, Sophie Wilmès, Laurette Onkelinx…. geef ta. Dè zien ter beter aat bè moembakkes. Elio Di Rupo? Etzelfde. Dan èt dje de derde sort. Bè of zonder, ze zèn altèd eve lillijk of even scoen…. Ich bevuirbeeld. En Liesbeth Homans. En last but not least zèn do nog de aatzonderinge. Patrick Dewael bevuirbeeld. Ziet dje et al vuir oech. Zène zonnebanklook bè een wit mondmasker…. The Black and White Ministeral Show. Of Maggy… ze kan ter och niks oan doen, De Big & Betsy Show.

 

  • Mondmaskers ubbe vuirdiele én nodiele. Uiver poepe bè mondmasker ub ich et de vuirige kir al gehad. Nè mekkelijk. Ma sexy. Ech, as oer madamme of een aander ielemool naks en alien bè e maskerke vuir oech stie…. Amai men klak. E groet nodiel, veng ich, is da dje oer eige stinkende osem moet rieke. ’t Is bekan of dje den iele dag in een oape regol zit. En krèg et es aan de haand da dje moet kotse. Dan eet dje déé kebab van Osman of déé friet van Tjen Zaat Zaat twie kir, bè brokke en al. Ma do zèn och vuirdiele. As oer vrouw wirremal ene kir aflup, koent dje zegge da dje ter niks van verstot. Oer wederhelft kan neve oech nè mee ligge snurreke of stinke. De vinsters van oere vwatur dwoaseme nè me oan. En op de vuilou koent dje gien vliege in oer bakkes kreige…..

 

  • Nog efkes Wedde? Mondmaskers koame in de mout. Moage ve binnekot oppenief no den diffelei, dan is et van da. String, tettekurref en moembakkes assorti. Ziet dje et al vuir oech. Allemool pink, nè wor Jelle en Jurge? Of alles tijgermotief. Nè wor Ingrid en Mieke? Of al roed? Iet vuir oechlings Flipke en Pritty? Of gewoen blauw. Helaba Laurien en Johan. Zwat op zwat is och scoen, denk ich. Ma do gon ich nè mee bieëstig vuil uiver zegge. Want dan wèèd taant wakker. En dje weit wa dei vuirige kir zei…. Once you go black, you ‘ll never go back.In et Sintruins. Al ene kir in et zwat geprobeird? Ma goed. Intusse zitte vee zonder carnaval. Ma da is nè erreg. Want druge ve vruger ma vèf doag e moembakkes, dan droage ve et na elleke dag van et joar, werrem of kaat, zoumer en winter.

 

  • E sabbatjoor vuir de carnaval. Van mich moag et. Want wa ubbe ve on ene carnaval zonder polonaise, zonder prinsepronknacht, zonder stoet en zonder poene. Ni na noel. De bok zèn kl…. En dus doen we mar e joor zonder. Dan wit et de volgende kir e stuk beter. Vergeleik et be de sex. As dje drè moont nè mee van de grond zèt gewees, dan is et deen ieste kir wirremal ‘dweilen met de kraan open’, zoals ze alweer in et goed Vlaams zeggen. Dan èt dje ene aasdoek van doen. Dan èllept een moebakkes nè mee.