Truineer Nieuws melden?

Bubbels. Da zèn bleuskes. En bleuskes ubbe ze oos wèès gemok

De snaat vandoag: uiver bleuskes dè ze oos ubbe wès gemok, uiver dè onnuzel drè kuininge van Brusselt, en uiver dè suggeleers dè in ’t stad woene, in Antwerpe dus.

Minse, zet es ierlek. Wa was ene bubbel vruger vuir oos? E bleuske. Iets wa de kenger de locht in bloosden. In het Duits uitgesproake als bleeschen, geschreive als Bläschen. En bleuskes ubbe ze oos wijs gemok. Iest was corona een klein gripke, moembakkese had dje nè van doen, ve wore be de ieste van de klas in Europa, en got zoe mar vots. Niks van. As dje na de koate beziet, dan kluirt et hè oranje en rood. Op een weerkoat zou da scoen zèn gewees, ma op een coronakoat is da slecht. Zoe slecht dat de Sponjaarden en zelfs de Engelsen oos nè mee willen.

Vruger, in oze tèd, da was ene andere wereld. Toen moest dje nè prulle teige pa of ma, de miester of menier pastoer, of al zeiker nè teige ene polis of djenderm. Et was och de teèd da do nog gin telmachinkes wore en da de tofels vanien tot en met tien ter bè oos wode ingedrild. Bé mich gebuirde dat in scoul op stenaartberg, beter bekend als et kot, duir miester Dupas en miester Philemon. Nee, et weutje kot is nè aatgevoenge duir Maggy van de blok, ma duir oos Truineers. “Blijf in uw kot”. Da was do be oos in et colleige vruger al de slogan. We moeste ne probeire te ontsnappe om bevuirbeeld te gon kèrreserire be ien van et Graf op de hoek van de Hootmerrek. Nee, et woot kot moag Maggy nè op uire oet steke, da is van oos.  Al ub ich Maggy nog noeit be ene oet gezien. Mescien dat Giani van de Rood van Ellef uir mar es e uutje be een plaam kadou moet doen. Carnaval is toch nog nè vuir murrege.

Enfin. Wa ubbe ve de voorbije week gelierd. Da deizellefde Maggy zellefs ne tot tien kan telle. En da vuir ene doktoer. Vroog mich af mwoe ze uire diplom ei gehold. Ze krig zellefs de proto-kolen van uir vrindin Sophie nè uitgeleid. Van kool gesproken, in oos plat sentruins kuul. Dan denk ich drek oan manne als De Wever en De Crem. Of oan dei Dreikuininge dè zeive mond te vru duir Brusselt loepe. Echte raciste, dei drei kuininge. Ze ubbe dee zwatte zelfs wit gemok. Een puur schaan is et. En joa. Teige alle afsproke in ubbe dei Magnette en De Wever aat hun kot gelok om te babbele. Ine van Charleroi teigenouver ine van Antwerpe. ’t Is al loesj op zich. Ma wei gon ze da dan doen. Magnette moag Antwerpe ne in, En De Wever moag Antwerpe nè aat. Zo zen ve mescien vertroeke vuir nog ’s e joor zonder regering.

Gif taa. As Antwerpeneer zet dje deizer doag gekloet.  Dje moag ne mee gon Carreseire in Hasselt, dje moag ne mee gon paradeire in Knokke, dje koent gie daaske gon placeire in Frankrijk zoals oze Conner. Dje moagt na half twaalf zellefs ne mee no et schipperskwartier, dje koent oach no da ur och ne mee gon bevuirode in de have, dje koent ‘ s nacht zelfs nè mee de komeet Snow White gon spotte op ’t Eilandje. Tristig spel is da do. Code roed, uiveral, en da nota bene in et bastion van de En Vei Aa. Enfin. Ma goed da vee op de parking woene. Dat ze un stad mar haan. Allewel, och vee haan e bietje oos at vast. Al uur ich zegge da ve goed beizig zen. Daamke omhoeg. En fingers Crossed.