André Pictoel nieuwe voorzitter van ’t Neigemènneke

Fina Vanmarsenille heeft sedert 1 juli het voorzitterschap van ’t Neigemènneke overgedragen aan André Pictoel. Die parkte tijdens de eerste vergadering uit met een actieplan. Het wordt alvast een grèllig joor. ’t Neigemènneke komt op voor ons dialect: het gesproken en geschreven Sintruins.

Fina VANMARSENILLE heeft haar rol als voorzitter van ’t Neigemènneke jarenlang met veel verve uitgevoerd, zij is de experte, zij was erbij op de eerste vergadering van de vereniging, zij schreef talloze bijdragen in het Bukske en zijn zal dat ook nog blijven doen, maar ze vond dat iemand anders die taak binnen het bestuur moest opnemen.

De laatste 12 maanden waren voor “’t Neigemènneke” erg moeilijk en dat zal voor vele verenigingen het geval geweest zijn in 2020. Voor hen hing zelfs het voortbestaan aan een zijden draadje. Mensen maken een vereniging.  Mensen met enthousiasme, goede wil en energie maken het mogelijk om doelen te realiseren en om vernieuwende ideeën kansen te geven. Daar ontbrak het een beetje aan aan want op 6 maanden tijd betreurde ’t Neigemènneke het overlijden van twee van zijn sterkhouders. En twee andere verlieten de vereniging wegens gezondheidsredenen.  De plannen die aan het rijpen waren gingen de koelkast in. Tot nu.

De kersverse voorzitter, André Pictoel, stelde op de eerste vergadering alvast een Actieplan voor met volgende accenten:

Imago van het Sintrùins:

  • Dzje kóent génne-n Trùineer zén as dzje gieë Sintrùins klapt.
  • Bewustmakingscampagne “Sintrùins klappe is SJIK”

Sintrùins klappe en schrèève

  • De goede realisaties van het verleden een nieuw leven inblazen zoals de Diksjónèèr en het Bukske.
  • Op zoek gaan naar hedendaagse vormen om onze boodschap aan de man te brengen
  • Zoeken naar de beste vormen als cursussen, taalbad, zomerschool, onlinepakket, … om aan een behoefte naar meer “weten en kennen” te voldoen
  • Betrokkenheid van de Truienaren stimuleren door interacties via de sociale media, de toneelverenigingen, muzikanten, …

De medewerkers van vandaag: Kris NICOLAÏ, André PICTOEL, Luc RENSON, Frederik SWENNEN, Francis VANGRIEKEN, Peter VANHOOF, Fina VANMARSENILLE , Kim VANMECHELEN, Katrien FREDERIX (in los verband)