Truineer Nieuws melden?

Verrassende archeologische vondsten in Gingelom

Een opgraving in Gingelom, die ook tijdens Corona gewoon zijn gang ging, leverde mooie resultaten op: een plattegrond van een huis uit de late bronstijd, een restant van een kringgreppel, een aarden pot, en een mes uit silex. Het is nu met spanning afwachten wat de resultaten van de  stalen opleveren.

Mededeling van Aron bvba

Ook tijdens de coronaperiode bleven onze archeologen onverstoorbaar aan de slag. Eén van de projecten was een opgraving in Gingelom, die erg mooie resultaten opleverde. Daarbij werd onder andere een huisplattegrond aangetroffen die te dateren is in de late bronstijd of de vroege ijzertijd. Daarnaast werd er een restant van een kringgreppel aangesneden, met een diameter van ca. 60 m. Deze kringgreppel moet vermoedelijk tot een grafmonument hebben behoord. Binnen de greppel werd een nagenoeg volledige pot in handgevormd aardewerk aangetroffen. Verder werd op de site ook nog een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte.


De verwerking van alle data is nu in volle gang. Er werden stalen opgestuurd naar het KIK voor houtdeterminatie en 14C-datering. We wachten met spanning de resultaten af!