sp.a Sint-Truiden is niet te spreken over horeca- en impactplan solidariteit Stad.

“Met de heropening van de horeca en met het impactplan solidariteit en levenskwaliteit schenkt Stad Sint-Truiden oude wijn in nieuwe zakken”, zegt fractieleider sp.a Gert Stas. (NC)

 

Stockbeeld van freepik.com
© Freepik.com

Vandaag stelde Stad Sint-Truiden zijn horeca-  en impactplan Solidariteit en Levenskwaliteit voor. Oppositiepartij sp.a ziet niet veel vernieuwing en vooral veel vaagheid in het plan. Volgens hen hebben alleen de gegoede Truienaren en de grote Truiense horecazaken voordeel bij deze plannen.

” Bij de presentatie van de terug -aan-tafel-bon en het 1001-nachten plan bleek dat het Truidense stadsbestuur opnieuw de kapitaalkrachtige Truienaars een hart onder de riem wil steken. Net zoals bij de Welkom-terug-bon wordt het principe “wie veel heeft zal van de stad nog meer krijgen” gehuldigd”, zegt fractieleider Gert Stas.

Sp.a Sint-Truiden vindt dat de middenstand zeker gesteund moet worden, maar dan met maatregelen die voor elke uitbater gelijk zijn. Nu zullen de zaken met de meeste omzet ook de meeste steun ontvangen. Dat is volgens de partij de omgekeerde wereld.

” Het zou beter zijn moest bij de opstartfase bekeken worden waar de problemen zich voordoen om dan na 2 weken met gerichte maatregelen te komen. Nu wordt de portefeuille opengetrokken zonder te weten of het geld terecht komt bij hen die het het meeste nodig hebben.”

30% meer Truienaren in nood

In de presentatie van het gemeentebestuur werd nogmaals bevestigd dat er 30% meer Truienaren leefloon krijgen en dat al evenveel mensen extra bij de voedselbanken gaan aankloppen. Net daarom klaagt sp.a de vaagheid en gebrek aan vernieuwing in het Impactplan solidariteit en levenskwaliteit aan.

“Hert Impactplan solidariteit en levenskwaliteit blinkt uit in vaagheid en het opwarmen van oude kost: “Sociaal huis blijft sleutelrol spelen”, “de stad blijft logistieke steun geven aan voedselbanken”, “het project tegen eenzaamheid (was al lang aangekondigd en had voor coronatijd al moeten gestart zijn)”, … De minderbedeelde in onze stad lijkt vooral al blij te moeten zijn dat hem niets wordt ontnomen”, zegt fractieleider sp.a Gert Stas.

” Wij zien vooral veel solidariteit met mensen die al veel levenskwaliteit hadden. “

Stas sluit zijn betoog af met een boodschap voor het stadsbestuur :” Beste stadsbestuur, de anderen mogen niet vergeten worden.”