Truineer Nieuws melden?

Sint-Rita organiseert inzameling kledij op woensdag 17 juni

Vele ouders hebben van de lockdown periode gebruik gemaakt om een lente opruim te doen. Op heel wat plaatsen staan er zakken vol kleding klaar om weggebracht te worden. Basisschool Sint-Rita gaat in samenwerking met Bag2school hierbij een handje helpen!! Daarom organiseren zij enkel en alleen op WOENSDAG 17 JUNI tussen 8 uur en 12 uur een nieuwe kledinginzameling. Deze inzameling wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderraad en is goedgekeurd door de preventiedienst van de school.

Concreet betekent dit:
– dat er voor alle vestigingen één centraal afleverpunt voor kleding zal zijn. Ouders brengen de zakken onder de luifel aan de poort van de lagere school GAZO, Gazometerstraat 5.
– alle kleding moet in stevige en goed gesloten zakken worden gestopt. Is de kleding niet conform verpakt dient u deze terug mee te nemen. De school voorziet dit keer geen zakken van Bag2school.
– u brengt zelf de zakken tot onder de luifel.
– na 12u worden geen zakken meer aanvaard. Bag2school komt de zakken dan ophalen.
– de school zorgt voor ontsmettingsmiddel na het afleveren van de zakken.

De directie en de ouderraad van de basisschool Sint-Rita hopen dat de actie massaal zal gesteund worden want de opbrengst komt integraal ten goede voor al de kinderen en bedankt alvast iedereen voor hun steun en inzet.