Truineer Nieuws melden?

Opvolging Terbiest: domein wordt publiek verkocht. Ludwig Vandenhove reageert

Het kasteeldomein Terbiest wordt publiek verkocht. Wanneer de verkoop start, is nog niet meteen duidelijk. Want het dossier is nog altijd in voorbereiding. Intussen reageert Ludwig Vandenhove (sp.a). Hij betreurt de verloedering, ook van de Sint-Joriskapel, waar de stad zich niet aan de beloften hield, en vindt om diverse redenen dat Sint-Truiden de kans tot aankoop niet mag laten liggen.

© Danny Claes

Persoonlijk niet meer betrokken

“Voor alle duidelijkheid: ik heb niets meer met het domein Terbiest te maken”, opent Ludwig Vandenhove. ” Veel mensen in Sint-Truiden denken dat nog altijd, omdat ik indertijd voorzitter was van de Vriendenkring Domein Terbiest en daar heel veel voor gedaan heb. Zo zorgde ik onder andere  voor de toenmalige vestigingsplaats voor de Hotelschool. Maar dat is inmiddels al jaren geleden.”

“Persoonlijk vind ik het spijtig dat de Hotelschool inmiddels terug weg is en gebouwen of zeker een gedeelte ervan er verloederd bij liggen. Ook als buur. Een dikke proficiat trouwens voor de vrijwilligers van de vissersclub, die ervoor zorgen dat de visvijver en het park goed onderhouden worden.”

 

goede voorbeeld geven

“Ik kan de stad Sint-Truiden volgen als zij vanaf nu dubbel belastingen op onroerend erfgoed zouden heffen bij leegstand en/of verkrotting. En dan geldt dat evenzeer voor overheden, te beginnen met de stad Sint-Truiden zelf. De stad Sint-Truiden zal dus zelf het goede voorbeeld moeten geven voor een aantal gebouwen.”

Stad liet Sint-Joriskapel vallen

Met betrekking tot de Sint-Joriskapel vind ik het spijtig dat heel dat dossier zo goed als stilgevallen is vanaf het moment dat ik geen burgemeester meer ben.
De vzw Sint-Joriskapel heeft de kapel in erfpacht gekregen van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. De afspraak was indertijd gemaakt met de stad dat er jaarlijks eveneens een bedrag voor in de begroting zou gezet worden voor de restauratie. Dat is echter spijtig genoeg stilgevallen.  Dat is een duidelijke beleidskeuze van het vorig en het huidig schepencollege, waar ik het uiteraard niet mee eens ben, temeer omdat het gebeuren rond de Sint-Joriskapel in nauw contact met de parochie, de kerkfabriek Schurhoven en de buurt verlopen is. Strikt juridisch genomen zal de Sint-Joriskapel misschien dus ook onder de belasting op leegstand/verkrotting vallen, maar het zou de wereld op zijn kop zijn indien de stad hiervoor geen vrijstelling zou verlenen voor de vrijwilligers, die zich hier voor inzetten. Maar goed, je weet nooit.

Domein aankopen is goed voor alles en iedereen

Mijn persoonlijke visie over het domein: dit is een groene long, die de stad Sint-Truiden niet zou mogen verloren laten gaan. Het domein aankopen zou én goed zijn voor de verenigingen, én voor de buurt, én voor het klimaat. Heel wat stadsgebouwen staan te koop, het geld van die verkopen zou kunnen gebruikt worden voor de aankoop van het Domein Terbiest. Gaan we deze groene long laten verkavelen en laten volbouwen? Als het van sp.a Sint-Truiden en van mij afhangt niet. Je kan niet met woorden een ernstig klimaatbeleid verkondigen en in de praktijk weinig of niets doen.