Jelle Engelbosch (NVA): “wij binden met strenger reglement strijd aan tegen alle verwaarloosde panden”

Wij hingen het zaakje even op aan het Domein Terbiest. Maar dat is het initiatief van de Stad Sint-Truiden en schepen Jelle Engelbosch in een te beperkt daglicht stellen. Het nieuwe belastingreglement werd al langer voorbereid en gaat veel ruimer. “Wij treden voortaan met een strenger belastingreglement op tegen eigenaars van alle verwaarloosde gebouwen”, aldus Engelbosch. (PH)

De stad bindt de strijd aan tegen verwaarloosde panden en verstrengt het belastingreglement.  Tot op heden was het reglement te omslachtig met een puntensysteem en behalve woningen konden geen anderen gebouwen worden opgenomen.  Dat resulteert dat er vandaag slechts 9 woningen op het register staan.

Schepen Jelle Engelbosch (N-VA):  We vervangen het puntensysteem door een visuele beoordeling van de buitengevel.  Zichtbare tekenen van ernstig verval zijn voldoende om opgenomen te worden.  Specifiek gaat het dan over loskomende delen van dak of gevel, zaken die de water- of winddichtheid aantasten zoals glasbruik of kapotte dakpannen of stabiliteitsproblemen.”
Nieuw in het reglement is dat voortaan ook handelspanden opgenomen worden in het verwaarlozingsregister.  Voor gewone, onvrijwillige leegstand zonder ernstige verloedering blijven zij vrijgesteld.

Vrijstellingen

De heffing bedraagt 2000 euro in het eerste jaar en wordt elk jaar met 1.000 euro verhoogd, al hoopt schepen Engelbosch zo weinig mogelijk geld te innen:  “De belasting moet vooral een aansporing zijn voor eigenaars om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun pand in orde te zetten.  Wie trouwens kan aantonen dat hij de nodige stappen zet om het gebouw te renoveren kan rekenen op verschillende vrijstellingen.  Ook voor overmacht of enkele specifieke situaties zoals een verhuis naar een rusthuis zijn tijdelijke vrijstellingen voorzien.”

Dubbele heffing voor monumenten

Voor panden met bijzondere erfgoedwaarden zoals monumenten of gebouwen die in een beschermd stads- of dorpszicht liggen geldt een dubbele heffing.  De stad maakt deze legislatuur immers prioriteit van het erfgoed op het grondgebied.  Engelbosch:” Wie een monument bezit, heeft een stukje collectief goed in privébezit en moet daar extra zorg voor dragen.  Als stad geven we hierin voortaan ook het goede voorbeeld.  We maken volop werk van herbestemmingen en de renovatieprojecten krijgen concreter vorm.