Impactplan Sint-Truiden nu ook voor solidariteit en Levenskwaliteit.

Tijdens een persconferentie op 5 juni maakte het stadsbestuur van Sint-Truiden niet alleen zijn plan bekend om de Truiense horeca te steunen. Ze bespraken ook het luik solidariteit van het Impactplan. (NC)

Stadsbestuur stelt IMPACTplan solidariteit en levenskwaliteit voor
© Natascha Clerinx

Het Impactplan is een reeks maatregelen die het gemeentebestuur neemt om de stad weer op de rails te zetten na de coronacrisis. Eerder stelden ze al het gedeelte economie voor waarin onder andere de Welkom Terug Bon werd voorgesteld.

“Een groot succes”, zegt burgemeester Veerle Heeren. “Andere steden zoals Leuven gaat dit concept waarschijnlijk van ons overnemen.”

2 miljoen & 3 thema’s

Net zoals voor economie zal de stad 2 miljoen euro over de komende 3 jaar investeren in de welzijnsondersteuning van haar inwoners. Dit over 3 thema’s heen:

  • Sociale ondersteuning (budget 665.000 euro)
  • Opvang en Onderwijs (budget 271.000 euro)
  • Vrijwilligersinitiatieven (budget 96.000 euro)Het Sociaal huis blijft een sleutelrol spelen in de stijd tegen armoede. Sinds 11 mei wordt de dienstverlening weer stapsgewijs opgebouwd. Huisbezoeken zouden vanaf deze maand (juni) bekeken worden. Sint-Truiden zet sterk in op digitale communicatiekanalen om zo het contact met de cliënten aan te houden.

Alle hulp is nodig.  Burgemeester Veerle Heeren wist ons mee te geven dat 171 gezinnen in onze streek werkloos zijn geworden door toedoen van de coronacrisis. Het aantal aanvragen voor een leefloon steeg met 30% alsook de aanvragen bij de voedselbanken St-Vincentius en Team Hope.
Deze voedselbanken kregen de afgelopen tijd veel klanten over de vloer. Om hen bij te staan gaf Stad Sint-Truiden hen logistieke hulp.
“Deze logistieke hulp gaan we blijven aanbieden”, aldus Veerle Heeren.

Bubbelpret 2020 vervangt de zomeractiviteiten zoals Sport & Spel en sportkampen. Het gaat om 600 plaatsen per dag die op voorhand moeten gereserveerd worden.
Bubbelpret 2020

De stad komt met ‘Bubbelpret 2020’. Dit ter vervanging van de vele zomeractiviteiten die de stad normaal organiseert voor de opvang van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Sport & Spel). Deze activiteiten zullen in bubbels worden georganiseerd zodat kinderen in alle veiligheid zomeractiviteiten kunnen beleven.

Gezinnen die recht hebben op kortingstarieven via de UIT-PAS krijgen bovendien ook toegang tot de verlaagde tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang.

Eenzaamheid

Tijdens de coronacrisis werd het pijnlijk duidelijk hoeveel mensen in onze gemeente eenzaam zijn. Het gaat dan zeker niet alleen over ouderen maar ook over singles.
In samenwerking met het Sociaal huis gaat het gemeentebestuur een project ontwikkelen om deze eenzaamheid tegen te gaan.

“We weten dat niet iedereen die eenzaam is ook gebruik maakt van het Sociaal Huis”, zegt burgemeester Veerle Heeren. “Daarom zetten we ook in op evenementen in het najaar zoals Sint-Truiden by Lights, Wijnnocturnes etc We rekenen ook op onze vrijwillige buurtwerking om mensen weer uit hun kot en op een veilige manier onder de mensen te krijgen.”