Truineer Nieuws melden?

Een groep van onderwijzers die heel veel Truienaars leerde lezen, schrijven, rekenen……

Mooie foto uit het archief van Henri Vanelderen. Het onderwijzerskorps -toen volledig mannelijk- van de H.Hartschool (College) aan Stenaertberg. Wie helpt ons bij de namen?