Belangrijke werken op N3 in Bevingen van start

Deze week starten de voorbereidende nutswerken aan de kant van de zuidelijke op- en afrit (zijde Bevingen), vanaf de kringloopwinkel op de Naamsesteenweg tot halfweg de op- en afrit. De hinder tijdens deze werken blijft beperkt. Buiten de spits kan de aannemer over een beperkte afstand een rijvak innemen. De op- en afritten blijven steeds open voor verkeer.

© Werven in Sint-Truiden

In de loop van deze week starten de eerste voorbereidende werken. De nutsmaatschappijen verplaatsen dan hun leidingen en kabels naar de buitenkant van de rijweg. Ze werken in eerste instantie aan de kant van de zuidelijke op- en afrit (zijde Bevingen), vanaf de kringloopwinkel op de Naamsesteenweg tot halfweg de op- en afrit. De nutswerken in deze zone duren ongeveer een drietal weken.

Vanaf maandag 22 juni verhuist de werfzone naar de Haspengouwlaan (N3), aan de kant van de Fruitveiling. Op het kruispunt van de N3 met de (Kleine) Naamsesteenweg worden er keermuren gebouwd. Aansluitend voeren de nutsmaatschappijen hun verplaatsingswerken uit tussen de Montenakenweg en de Kleine Naamsesteenweg. Deze werken duren tot het zomers bouwverlof midden juli.

Hinder tijdens voorbereidende werken beperkt

De nutsmaatschappijen werken doorgaans in de bermen langs de rijweg. Daardoor blijft de hinder voor het doorgaand verkeer sterk beperkt. Hooguit kan de aannemer buiten de spitsuren over een beperkte afstand een rijvak innemen. Het verkeer zal dan beurtelings de werfzone passeren. Als de rijbaan wordt ingenomen voorziet de aannemer in die afgezette zone een veilige fietsdoorgang.

Herinrichting knooppunt vanaf augustus

Na het bouwverlof, begin augustus, start de eigenlijke herinrichting van het knooppunt. We schakelen dan een versnelling hoger, waardoor ook de verkeershinder zal toenemen. De op- en afritten worden er immers om de beurt tijdelijk afgesloten. De aannemer vervolledigt momenteel zijn planning zodat wij je in de komende weken over de precieze fasering en bijhorende minderhinder-maatregelen kunnen informeren. De herinrichting zou ongeveer een half jaar duren.

Veilige fietsverbindingen

Het knooppunt van de Haspengouwlaan (N3) met de Naamsesteenweg (N80) wordt straks veel veiliger. Er komen extra rij- en afslagstroken voor vlotter verkeer en een beveiligde fietsoversteekplaats. Ook de brug zelf krijgt een opknapbeurt.

De werken aan het knooppunt zijn meteen het startschot van een groter fietsverhaal: een fietspad langs de Haspengouwlaan (N3) tussen Brustem en Stayen. In eerste instantie legt AWV nu al gedeeltelijk nieuwe fietspaden aan langs de N3 tussen de Montenakenweg en de op- en afritten.