Bars Chaussée d’Amour blijven dicht

Geen sprake van dat de bars en de bordelen op de Chaussée d’Amour mogen opengaan. Burgemeester Veerle Heeren schept duidelijkheid nadat er verwarring was ontstaan na de Nationale Veiligheidsraad van gisteren.

“De afgelopen vierentwintig uur kregen we enorm veel vragen van onder meer baruitbaters op de chaussée d’amour of hun bar terug kan openen. Daarom hebben we navraag gedaan bij de dienst noodplanning van de provincie Limburg of er een heropening mogelijk is. Dat is niet het geval”, vertelt de burgemeester.


“De bars en bordelen kunnen niet voldoen aan de zes gouden regels, die de veiligheidsraad gisteren extra benadrukte en die de veiligheid van de mensen moeten garanderen. Daarin blijven de hygiënemaatregelen essentieel, buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen, waar nodig moeten ruimtes voldoende verluchten; er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren en ook de afstandsregels blijven onverminderd gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of de uitgebreide sociale bubbel.
Veerle Heeren Burgemeester.”