Autonoom Gemeentebedrijf TRUPARK opgericht

Op de gemeenteraad van 29 juni 2020 werd de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf TRUPARK goedgekeurd. (NC)

© Stockbeeld Pexels

Het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) TRUPARK staat in voor de ontwikkeling, verwezenlijking en het beheer van parkeergelegenheden op het Truiens grondgebied. Maar het AGB zal op den duur verschillende aspecten van het mobiliteitsbeleid van de gemeente voor zijn rekening nemen.

“Aan het begin van deze legislatuur hebben we in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen om een parkeerbedrijf op te richten voor het ondergronds en bovengronds parkeren. AGB TRUPARK staat in voor het creëren en beheren van kwalitatieve parkeer-en stallingsinfrastructuur in onze stad. Het autonoom gemeentebedrijf zal tevens ondersteuning bieden bij projecten ter verbetering van de mobiliteit in Sint-Truiden”, zegt burgemeester Veerle Heeren die tevens bevoegd is voor mobiliteit.

Daadkrachtig optreden tegen private spelers

“Het is belangrijk dat het parkeer-en mobiliteitsbeleid van de stad wordt uitgevoerd door één duidelijk afgebakende mobiliteitsentiteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om het AGB TRUPARK op te richten. Door het directe besluitvormingsproces binnen het AGB, zal TRUPARK  daadkrachtiger en sneller kunnen optreden tegenover verschillende spelers zoals concessiehouders van betalend parkeren op het openbaar domein en stedelijke parkings, uitbaters van private parkings, projectontwikkelaars, etc.”, licht schepen van Financiën Jo François toe.

“Het parkeerbeleid is de sleutel voor de uitbouw van een duurzaam en groen mobiliteitsbeleid. Als stad nemen we het voortouw voor de uitwerking van een mobiliteits-en parkeerbeleid. AGB TRUPARK zal ons ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van onze mobiliteitsvisie en zal erover waken dat onze inwoners beschikken over kwalitatieve en betaalbare parkeergelegenheden” besluit burgemeester Veerle Heeren.

Oppositie niet positief

Fractieleider sp.a Gert Stas was niet te spreken over het oprichten van het AGB. “We hebben als gemeente al geëxperimenteerd met een AGB. Agost werd opgericht om het stedenbouwkundige beleid van de gemeente op zich te nemen. Onder andere de GAZO site is zo ontwikkeld. Dat AGB is nu zo goed als virtueel failliet. Bovendien neemt dit daadkracht weg van de gemeenteraad.”
Stas doelt daarmee op oa het vaststellen van de prijzen van het parkeren. In de voorlopige documenten voor de oprichting van TRUPARK wordt dit immers gerekend tot de taken van het AGB. Hierdoor zouden deze tarieven niet goedgekeurd moeten worden op de gemeenteraad.

Raad van bestuur verkozen op gemeenteraad

Burgemeester Veerle Heeren ging in tegen deze kritiek. “De juiste bevoegdheden van het AGB moeten nog onderhandeld worden tussen de pas vastgestelde Raad van Bestuur van TRUPARK en het gemeentebestuur. Wij willen inzetten op een modern goedwerkende stadsadministratie. Daarom dat we overgaan tot het oprichten tot een AGB. Hierdoor kunnen we ook de dienst mobiliteit beter bijstaan.”

Op de gemeenteraad werd de Raad van Bestuur van TRUPARK verkozen. Deze is verdeeld volgens het gewicht van de politieke fracties in de gemeenteraad.