Truineer Nieuws melden?

Werknemers stad Sint-Truiden keren vanaf 2 juni geleidelijk en veilig terug naar de werkvloer

Vele ondernemingen hebben de voorbije weken grote inspanningen geleverd om hun medewerkers opnieuw veilig op de werkvloer te ontvangen. Ook bij de stadsorganisatie van Sint-Truiden zal vanaf 2 juni opnieuw meer personeel op de werkvloer aanwezig zijn. Hierbij zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid van zowel de werknemers als de bezoekers van de diverse stadsgebouwen maximaal te garanderen.

© Stad Sint-Truiden

Vanaf 2 juni zal er weer meer personeel op de werkvloer van de stadsdiensten aanwezig zijn. Om de richtlijn van sociale afstand te respecteren zal een gedeelte van de medewerkers wel nog altijd (deeltijds) van thuis uit werken. Van elke werkplek wordt een risicoanalyse gemaakt onder het toeziend oog van de interne preventie-adviseur. Op die manier kunnen gerichte preventiemaatregelen getroffen worden om een veilige heropstart voor de medewerkers te bewerkstelligen.

Uitbreiding dienstverlening

Door deze geleidelijke heropstart kan de dienstverlening naar de burger ook weer uitgebreid worden. Met een aantal nieuwigheden in de dienstverlening, die opgezet werden tijdens de coronaperiode, gaat het stadsbestuur zeker verder.

Het werken op afspraak wordt zowel door de burgers als door de werknemers als zeer aangenaam ervaren. Deze werkwijze gaan we dan ook verder zetten voor de diensten gevestigd in het stadskantoor. Ook het ContactCenter blijft een essentiële onderdeel voor het aanbieden van een optimale dienstverlening. Als eerste aanspreekpunt helpen de medewerkers van het ContactCenter de burgers zo snel en efficiënt mogelijk verder.” zegt schepen van Personeel Jos Pierard.

“Ook de diensten buiten het stadskantoor zullen vanaf volgende week de deuren geleidelijk opnieuw openen voor het publiek. Zo kunnen burgers opnieuw terecht in de Bibliotheek Toni Coppers, zij het enkel voor het uitlenen van materialen. Verder zullen de balies van Toerisme Sint-Truiden en cultuurcentrum de Bogaard weer open zijn. Ook het stadswerkhuis, het Huis van de Wereld en het Huis van de ondernemer zijn opnieuw open voor het publiek. Zalen voor het organiseren van activiteiten, sporthallen en de stedelijke uitleendienst blijven wel nog gesloten,” legt algemeen directeur Kathleen Bergoets uit.

Ook op de digitalisering van de dienstverlening wordt verder ingezet. Verscheidene documenten kunnen nu reeds digitaal opgevraagd en afgeleverd worden en ook contactloos werken blijft maximaal de norm. Het doel is om elke burger efficiënt, klantvriendelijk en veilig verder te helpen.

Het Contactcenter blijft een essentiële rol spelen in de dienstverlening naar de burger toe.

Veilig werken en bezoeken

In de verschillende stadsgebouwen worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid van zowel de werknemers als de bezoekers te garanderen. Zo zijn er op verschillende locaties plexiglazen voorzien en zullen zuilen met alcoholgel geplaatst worden. Daarnaast worden affiches opgehangen met de algemene richtlijnen en zal er een looprichting aangeduid worden in alle stadsgebouwen. Medewerkers en bezoekers worden aangeraden om zoveel mogelijk een mondmasker te dragen, zeker bij het verlaten van de werkplek of de plek van afspraak.

“We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers en bezoekers in veilige omstandigheden de stadsgebouwen kunnen betreden. Hiervoor treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen samen met de diensthoofden en onze preventie-adviseur. Van verschillende situaties en werkplekken wordt een risicoanalyse gemaakt. Zo bekijken we onder andere hoe het dierenparkje in het Speelhof veilig kan heropenen. We willen de Truienaren in alle omstandigheden op een efficiënte, kwaliteitsvolle en bovenal veilige manier blijven verder helpen.” zegt burgemeester Veerle Heeren.