Truineer Nieuws melden?

Wateroverlast in Gelmen vanaf morgen verder aangepakt

Maandag start de aannemer (Grizaco) met de aanleg van een wergverkanting in de Bosstraat in Gelmen. Dit is één van de maatregelen, die het stadsbestuur heeft genomen om de strijd tegen erosie tegen te gaan.

De ingreep die het stadsbestuur in samenspraak met de Watering zal uitvoeren, zal er voor zorgen dat bij hevige regenval het afstromende modderwater, afkomstig van de hoger gelegen velden, beter in het naastgelegen bufferbekken terecht komt.

Doel is om de lager gelegen dorpskern van Groot-Gelmen beter te vrijwaren van water- en modderstromen bij noodweer.