Truineer Nieuws melden?

Vandaag Internationale dag van de Brandweer

In diverse landen loeiden de brandweerkorpsen eerst gedurende een halve minuut de sirenes om vervolgens een minuut stilte in acht te nemen voor collega’s die het leven lieten tijdens een of andere interventie. In ons land passeert deze dag meestal geruisloos. Nochtans is het voor iedereen een ideale gelegenheid om eens stil te staan bij het dappere werk van onze pompiers vooral aan onze Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

De datum voor de International Firefighter’s Day kwam er niet toevallig. 4 mei is de feestdag van Sint Florian, de patroonheilige van alle brandweermannen. De Internationale Dag van de Brandweer zelf is dan weer ontstaan uit een tragisch voorval in Linton, 150 kilometer ten westen van Melbourne in Australië. Op 2 december1998 rukten daar diverse korpsen uit om een grote bosbrand te bestrijden. Vijf brandweermannen wilden water gaan bijtanken toen de wind plots dramatisch keerde en vlammen hun tankwagen verteerden. Het kwintet had geen schijn van kans.
Het was JJ Edmondson, vrijwilligster in het naburige Victoria, die aansluitend het initiatief nam voor de Internationale Dag van de Brandweer. Ze riep die dag in het leven specifiek om brandweermannen te erkennen, te bedanken en te eren voor hun moed en werk. Een dag ook om samen stil te staan bij de gevaren van de job en samen te blijven zoeken naar manieren om de taak steeds zo veilig mogelijk uit te voeren. Want wees maar zeker, iedere brandweerman is zich bewust van de risico’s. Edmondson verwoordt het zo: “De rol van een brandweerman is er één van toewijding, verbondenheid en opoffering. Van welk land je afkomstig bent? Welk uniform je draagt? Welke taal je spreekt? Als brandweermannen vechten we samen tegen één gezamenlijke vijand: vuur.”