Truineer Nieuws melden?

Vandaag 12 mei: Internationale dag van de Verpleging!

Vandaag 12 mei is het dag van onze helden. Over de hele wereld is er bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgden aan de gezondheidszorg. Meer dan ooit hebben zij de voorbije weken en maanden laten zien want hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat ook in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking hun beroepstrots.

Vanwaar de Internationale dag van de Verpleging op 12 mei?
12 mei 1820 is de geboortedag van Florence Nightingale, een Brits verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Toen ze in 1854 tijdens de Krimoorlog aan William Howard Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, een 34-jarige verpleegster, haar diensten aan. Het verplegen van zieken en gewonden was haar levensdoel.