Truineer Nieuws melden?

Speeltuinen, speelpleinwerking en zomerkampen krijgen groen licht

Speelpleinen mogen opnieuw open vanaf 27 mei. Ook zomerkampen en speelpleinwerking worden vanaf 1 juli weer mogelijk. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Goed nieuws dus voor ouders en zeker voor de kinderen en de jeugd.

Datum: 20.07.2009 Restaurant Taverne feestzaal Het Speelhof Sint Truiden © Dominic Verhulst

Het overlegcomité heeft beslist dat lokale overheden buurtspeeltuinen in open lucht opnieuw mogen openen vanaf woensdag 27 mei en dit op voorwaarde dat de volwassenen, die de kinderen begeleiden, de afstandsregels respecteren.

Voor grotere speeltuinen in parken gelden dezelfde regels als bij sportactiviteiten: maximaal 20 kinderen tegelijk en volwassenen moeten afstand houden.

Ook de speelpleinwerking kan doorgaan deze zomer. Jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren.

Ook de zomerkampen mogen doorgaan, vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden. Zo moet er gewerkt worden met “contactbubbels” van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Die bubbels moeten gescheiden blijven. Als een kamp uit 150 personen bestaat, moeten ze zich dus in 3 bubbels opsplitsen wat betreft eten, slapen en materiaal. En in voorkomend geval mag een zomerkamp enkel doorgang vinden maximaal 150 kilometer buiten de landsgrenzen.