Truineer Nieuws melden?

Soroptmisten schenken 10 laptops aan HASP-O en GO!

De serviceclub ‘Soroptimist Sint-Truiden’ schenkt tien nieuwe laptops aan de Hasp-O-scholen en het GO!-onderwijs. Dankzij deze gift kunnen weer 10 leerlingen van het katholiek secundair onderwijs geholpen worden bij het volgen van afstandsonderwijs. De Soroptimisen zorgden al eerder in deze moeilijke coronatijd  dat een aantal Sint-Truidense woonzorgcentra I-pads ontvingen om hun bewoners in contact te laten treden met hun familie. En ook het Sint-Trudoziekenhuis ontving I-pads om hun zwaar beproefde patiënten uit hun isolement te halen.