Truineer Nieuws melden?

Schakelzorgcentrum De Kroon verzorgt 39 COVID-19 patiënten en sluit na 48 dagen

Afgelopen weekend brachten we reeds exclusief het nieuws dat De Kroon zou sluiten. Vandaag verstuurden de Zuid-Limburgse burgemeesters een perstekst. Na 48 dagen sluit Schakelzorgcentrum De Kroon de deuren en zijn de laatste patiënten naar huis. Het schakelzorgcentrum kwam er om de druk op het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo op te vangen en de ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Dat is nu niet langer nodig.

© De Kroon

Eind maart beslisten de 13 burgemeesters van de eerstelijnszone Haspengouw en Zuid-Oost Limburg (Sint-Truiden, Tongeren, Bilzen, Riemst, Borgloon, Hoeselt, Kortessem, Gingelom, Wellen, Heers, Nieuwerkerken, Voeren en Herstappe) om een eerste schakelzorgcentrum in Sint-Truiden op te richten en te organiseren. De Vlaamse regering gaf hiervoor goedkeuring op 29 maart. Op 31 maart 2020 werden de eerste patiënten opgenomen. Vandaag verlieten de laatste 4 patiënten het centrum.

In het kader van de noodplanning was het noodzakelijk om op te schakelen naar een hogere fase in het veiligheidsplan. Daarom werd beslist om een schakelzorgcentrum op te richten zodat de instroom in de omliggende ziekenhuizen, en in het bijzonder het Sint-Trudo ziekenhuis, beperkt kon blijven tot de mensen die complexe zorg nodig hadden. Er dreigde een tekort aan voldoende ziekenhuisbedden.

39 patiënten zijn sinds de opstart van het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden opgevangen. 24 van hen waren doorverwezen vanuit het Sint-Trudo ziekenhuis. De andere patiënten kwamen van andere ziekenhuizen in Limburg. 25 patiënten waren 75-plussers, de jongste patiënt was 27 jaar.

Het schakelzorgcentrum kon heel snel opstarten in het vroegere gebouw van WZC Madrugada dankzij de onmiddellijke toestemming van de huidige eigenaar van de gebouwen, de firma Orealia die zelf woonzorgcentra’s uitbaat. Voor de praktische ondersteuning en organisatie werd Probis Group ingeschakeld. Zij kregen hierbij de steun van de stad Sint-Truiden en de eerstelijnszones. De zorgverlening gebeurde door verpleegkundigen van het Wit-Gele-Kruis, CLB en interim kantoor Care Talents; de verzorging door i-Mens, Familiehulp en Ferm en voor het maatschappelijk werk werd er intermutualistisch samengewerkt met CM en LM. De schoonmaak gebeurde door Hi Genius en de stad Sint-Truiden. Het schakelzorgcentrum kon bovendien rekenen op heel wat steun van verschillende bedrijven, verenigingen en particulieren uit Sint-Truiden. Zo werden er I-pads geschonken, alcoholgels, chocolade-eitjes met Pasen, …

Op 21 april brachten Koning Filip en Koningin Mathilde een virtueel bezoek aan De Kroon om alle medewerkers een hart onder de riem te steken. Op dit ogenblik is de situatie in alle Limburgse ziekenhuizen verbeterd door de sterke afname van COVID-19 patiënten. Het schakelzorgcentrum heeft een enorme bijdrage geleverd in de opvang van COVID-19 patiënten en kijkt met veel voldoening terug op de voorbije periode.

De Burgemeesters:

Veerle Heeren, Sint-Truiden
An Christiaens, Tongeren
Johan Sauwens, Bilzen
Mark Vos, Riemst
Eric Awouters, Borgloon
Werner Raskin, Hoeselt
Tom Thijsen, Kortessem
Patrick Lismont,  Gingelom
Els Robeyns, Wellen
Henri Dumont, Heers
Dries Deferm,  Nieuwerkerken
Joris Gaens, Voeren
Leon Lowette, Herstappe