Truineer Nieuws melden?

Nieuwe projecten en digitalisering: stad in regierol

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft een regierol om de coronacrisis het hoofd te bieden en is een belangrijke actor om de stad te herpositioneren inzake economie, levenskwaliteit, innovatie, zorg en opvang en solidariteit door ondersteuning van (kwetsbare) personen en gezinnen. De stad doet daarvoor maximaal beroep op de eigen medewerkers, die ermee voor zorgen dat nieuwe projecten tot een goed einde worden gebracht.

© freepik

Andere manier van werken

Ongeveer 40% van de stadsmedewerkers zijn van thuis uit aan het werk en tegelijk blijft de essentiële dienstverlening voor alle inwoners gedurende de Coronacrisis gegarandeerd.

“Het digitaliseren van de dienstverlening, zonder hier de kwetsbare groepen in onze stad uit het oog te verliezen, is een van de belangrijkste thema’s waar we vandaag op inzetten. Ook de oprichting van het ContactCenter was een essentiële stap in het aanbieden van een goede dienstverlening. Bovendien is de afsprakenmodule voor het containerpark een groot succes. Ook de boodschappendienst voor risicogroepen en bib aan huis zijn een schot in de roos. We krijgen dan ook heel veel positieve reacties van onze inwoners over de service die we geven. Deze is nog steeds zeer persoonlijk en tegelijkertijd ook veilig,” legt burgemeester Veerle Heeren uit.

Nieuwe uitdagingen

Heel wat stadsmedewerkers die door de maatregelen geen taken hadden binnen hun afdeling , werden de voorbije acht weken ingezet op andere projecten. Zo heeft bijvoorbeeld een coördinator van de dienst sport de rol van coördinator van de triagepost op zich genomen. Ook heel wat andere medewerkers hebben in de Triagepost en schakelzorgcentrum geholpen. Nog anderen nemen ook deel aan nieuwe initiatieven zoals het ContactCenter, de boodschappendienst, voedselbedeling of ze ondersteunen het platform Sint-Truiden Solidair. Er werden ook belrondes georganiseerd voor onze oudere inwoners om de gevolgen van vereenzaming tegen te gaan en problemen preventief op te sporen.

De grootste heroriëntering gebeurde binnen de cluster vrije tijd. Een dertigtal technische medewerkers, zowel statutairen als contractuelen zijn ingezet in projecten zoals gebouwbeheer en onderhoud van het openbaar domein. Ze maken gebruik van de lage bezetting in stadsgebouwen om op een veilige en ongestoorde manier opknapwerken uit te voeren. Een dertigtal andere administratieve statutaire medewerkers worden momenteel ingezet in het ContactCenter of zijn volop bezig met digitaliseringsprojecten zoals het inscannen en archiveren van dossiers rond ruimtelijke ordening en personeel. Dit kan nu versneld gebeuren waardoor er in de toekomst nog efficiënter gewerkt kan worden, omdat de informatie in een muisklik raadpleegbaar is. Verder staan ze ook in voor de reguliere werking van de diensten vrije tijd.

“In moeilijke tijden zien we dat onze personeelsleden opstaan en zich inzetten voor deze nieuwe initiatieven die buiten hun comfortzone liggen. Afdelingsgrenzen vervagen en samenwerking tussen medewerkers vanuit verschillende diensten is vanzelfsprekend geworden. Toch moesten we ook moeilijke keuzes maken. Zo werd er gekozen om een klein gedeelte van de medewerkers, een dertigtal personen in totaal, op tijdelijke werkloosheid via overmacht te stellen. Door de beperkende maatregelen voor de vrijetijdsbesteding, was het niet meer mogelijk om een voltijdse bezetting van onze vrijetijdsdiensten te bestendigen. De medewerkers hebben de voorbije weken al heel wat voorbereidend werk geleverd voor het uitwerken van veilig en creatief zomeraanbod. Vanaf 1 juni gaan zij terug aan het werk om dit aanbod verder te verfijnen met de nieuwe informatie die we door de Nationale Veiligheidsraad aangeleverd krijgen. Zo krijgen we toch een leuke zomer en brengen we het vakantiegevoel naar Sint-Truiden,” aldus Jos Pierard, schepen van personeel.

Exit-strategie

“We zijn bijzonder fier op alle medewerkers. Er is veel begrip en flexibiliteit. Vanaf 1 juni zal er weer meer personeel op de werkvloer aanwezig zijn, toch zal een gedeelte van de medewerkers nog altijd deeltijds van thuis uit werken. Bovendien zetten we aantal nieuwigheden in onze dienstverlening verder door, zoals het werken op afspraak. Organisaties zullen in de toekomst steeds wendbaarder moeten worden. Het stadsbestuur blijft daarom inzetten op digitalisering om zo onze Truienaren op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te blijven verder helpen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.