Truineer Nieuws melden?

Hygiëneboxen voor een veilige heropstart in de scholen

Vrijdag mogen de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar school Ook leerlingen van de derde graad het secundair onderwijs gaan op 18 mei weer naar school mits voorwaarde dat de school de nodige maatregelen heeft kunnen nemen om te verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Daarom besliste het stadsbestuur van Sint-Truiden om een box met hygiëneproducten te leveren aan elke school in Sint-Truiden.

Uit een bevraging bij de Truiense scholen blijkt dat er nood is aan veiligheidsadvies en materiaal op het terrein. Op initiatief van het stadsbestuur en met de steun van het Sint-Trudo Ziekenhuis gaan deze week drie experten langs bij de scholen voor het verlenen van advies bij een veilige heropstart.

“We hebben de voorbije weken navraag gedaan bij de directies van de scholen in Sint-Truiden rond de heropstart. Daaruit blijkt dat er naast advies, vooral ook hygiënematerialen nodig zijn. We bezorgen daarom deze week aan elke school een basispakket met mondmaskers, alcoholgel en verstuivers. Scholen, die dat nodig hebben, krijgen ook nadarhekken om hun speelplaats veilig op te delen in zogenaamde contactbubbels.  Dit pakket moet de scholen in staat stellen om de basishygiëne en veiligheid voor de leerlingen te kunnen garanderen,” vertelt schepen van Onderwijs Johan Mas.

“De stad Sint-Truiden telt 19 en lagere scholen en 7 middelbare scholen, waar vanaf maandag 18 mei worden opnieuw honderden leerlingen verwacht worden. Het vergt van onze scholen een enorme inspanning om aan alle opgelegde voorwaarden te voldoen en de leerlingen in veilige omstandigheden aan de lessen te laten deelnemen. Daarom vinden we het als stad belangrijk dat we hierin maximaal kunnen ondersteun,” voegt burgemeester Veerle Heeren toe.