Truineer Nieuws melden?

Drie passeerhavens op N80 worden verlengd

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf 2 juni 2020 drie passeerhavens langs de Naamsesteenweg – Steenweg (N80) in Sint-Truiden en Gingelom verlengen. Deze werken moeten het gebruik van deze uitwijkzones vergemakkelijken en stimuleren . Hierdoor zal de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming op de N80 verbeteren.

In 2011 legde AWV de eerste 4 van 6 passeerhavens aan langs de N80 in Sint-Truiden en Gingelom, respectievelijk ter hoogte van de Hazelaarweg en de Kamerijckstraat. Na verschillende evaluaties en overleg met o.a. de Boerenbond en de Limburgse Fruittelers Organisatie bleek dat de te beperkte lengte van deze zones ervoor zorgt dat de uitgeweken voertuigen vaak dienen te stoppen aan het einde van de passeerhaven en zo moeilijker opnieuw kunnen invoegen op de gewestweg. Dit zorgt o.a. voor gevaarlijke situaties en tijdverlies voor de uitgeweken bestuurders die daarom de zones steeds vaker links laten liggen. Hierdoor worden deze dus niet optimaal gebruikt.

Het agentschap zal de lengte van de passeerhavens nu aanpassen en bijna verdubbelen van de huidige 85 meter tot ongeveer 140 meter. De uitgeweken voertuigen zouden hierdoor beter in beweging moeten kunnen blijven en zo makkelijker opnieuw de hoofdweg oprijden. Dit moet zorgen voor een veiliger, verhoogd en verbeterd gebruik van de uitwijkzones.

Vanaf 2 juni 2020 zal het agentschap de twee passeerhavens in Sint-Truiden ter hoogte van de Hazelaarweg en de passeerhaven in Gingelom ter hoogte van de Kamerijckstraat richting Sint-Truiden
aanpassen. Ook de fietspaden worden mee verlengd. Tijdens de werkuren zal het verkeer op de N80 minstens beurtelings kunnen blijven rijden door middel van tijdelijke verkeerslichten . ‘s Avonds en tijdens het weekend is de N80 beschikbaar zoals normaal. Tegen het bouwverlof in juli zouden de aanpassingen van de drie passeerhavens klaar moeten zijn.

Opgelet: Deze werken zijn erg weersgevoelig . Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.