Truineer Nieuws melden?

150 laptops voor Truiens basisonderwijs

Tien Truiense serviceclubs hebben samen 37.300 euro plus 40 tweedehandslaptops verzameld voor 14 basisscholen.  Kristel Croes (algemeen directeur scholengemeenschap Hesbania) en Els Willems (algemeen directeur GO! Scholengroep Zuid-Limburg) hebben met dat geld 150 chromebooks aangekocht die gebruikt worden voor de preteaching voor kinderen die daar nood aan hebben in het vierde, vijfde en zesde leerjaar.