Truineer Nieuws melden?

Stadsbestuur vraagt om verdraagzaam te zijn

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vraagt het stadsbestuur om in uw kot te blijven behalve voor essentiële verplaatsingen zoals naar de winkel gaan. Ze roept ook op om daarbij VERDRAAGZAAM te zijn voor iedereen en je aan de regels te houden.

Heel wat supermarkten geven voorrang aan zorgverleners. Deze mensen geven de laatste weken het beste van zichzelf en hebben weinig tijd om hun aankopen te doen. Respecteer daarom hun voorrangsrecht!
Een aantal supermarkten geeft ’s morgens tussen 8u en 9u exclusieve toegang tot 65-plussers. Hou daar rekening mee en plan je winkelbezoek eventueel op een later tijdstip!
Ga bij voorkeur ALLEEN naar de supermarkt!
Hou je aan de afstandsregels, winkel niet langer dan 30 minuten en neem de maatregelen in acht die de supermarkt in kwestie heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus!
Kijk voor actuele informatie op www.sint-truiden.be of bel het contactcenter: 011 70 14 14 (maa-vr 9u-16u en za 9u-12u)
Meer informatie over corona: www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689