Truineer Nieuws melden?

Stad Sint-Truiden organiseert belronde naar 80-plussers om te peilen naar hun welzijn

Het stadsbestuur van Sint-Truiden zette al verschillende acties op om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Sommige groepen in onze samenleving vergen bijzondere aandacht omwille van hun kwetsbaarheid. Zoals 80-plussers. Daarom richten de stad en de lokale politie Sint-Truiden zich tijdens deze coronacrisis ook specifiek tot deze doelgroep.

© Stad Sint-Truiden

Sint-Truiden is een stad met een hoog aantal senioren. Op dit moment wonen er 2375 senioren ouder dan 80 thuis. Zij verdienen extra aandacht in deze moeilijke periode. De stad Sint-Truiden organiseerde daarom een belronde naar alle nog thuis wonende 80-plussers, zowel alleenstaanden als koppels, op het grondgebied van de stad om te peilen naar hun welzijn. Daarnaast gingen ook de wijkagenten van de lokale politie Sint-Truiden bij hen langs om te peilen naar hun hulpbehoeften.

Telefonisch contact
“We proberen oudere mensen, die geen of weinig hulp hebben van buren of naaste familie en nood hebben aan extra ondersteuning, maximaal in kaart te brengen. Tijdens de belronde informeerden de medewerkers van het OCMW deze senioren extra over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze medewerkers polsen uitsluitend naar uw welzijn, wij vragen nooit om persoonlijke gegevens of bankgegevens. Ook onze wijkagenten gingen al bij een aantal 80-plussers aan huis langs om te peilen naar hun hulpbehoeften. Een aantal van deze mensen heeft weinig contact met hun naaste familie of buren en kunnen de hulp van de stad, zoals de boodschappendienst of de thuisdiensten van het OCMW, dan ook goed gebruiken”, zegt schepen van Sociaal Beleid Pascy Monette.

Solidaire stad
“Sint-Truiden is een warme en solidaire stad. Niemand mag in onze communicatie uit de boot vallen. Ook ouderen, die dikwijls geen toegang hebben tot sociale media of andere online communicatie, moeten we kunnen verder helpen en voorzien van de nodige informatie. Op enkele dagen tijd pleegden onze medewerkers van de sociale diensten zo’n 350 telefoontjes. Een grote meerderheid van de respondenten kan gelukkig rekenen op hulp van hun naaste familie. Kunnen ze dat niet, dan worden deze mensen doorverwezen naar de thuisdiensten of naar onze boodschappendienst”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Mensen die vragen hebben over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14. Behoor je zelf tot één van de risicogroepen? Dan kan je voor dringende boodschappen steeds een beroep doen op de boodschappendienst van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16 en op zaterdag van 9u tot 12u).