Truineer Nieuws melden?

Ook Home Elisabeth ontsnapt niet aan Corona

Bericht vanuit WZC Home Elisabeth: Woonzorgcentrum Home Elisabeth wordt de laatste week stevig op de proef gesteld met betrekking tot de COVID-19 epidemie.
Naar aanleiding van de 6 verdachte bewoners en 9 besmette bewoners, hebben we afgelopen dinsdag besloten om al onze bewoners te testen op COVID19. Toen werden reeds twee afdelingen getest

© Home Elisabeth

Wij hebben spijtig genoeg en buiten onze verwachting om moeten vaststellen dat ook in Home Elisabeth er 12 bewoners positief testen zonder symptomen van het virus. Dit brengt ons op een totaal van 27 positieve bewoners op COVID 19.

Bij de 15 bewoners met symptomen, zijn er 10 personen met mildere symptomen.

Alle bewoners en familie worden steeds onmiddellijk persoonlijk geïnformeerd over het resultaat van de test, ongeacht de uitkomst. Bij elke bewoner wordt er rekening gehouden en overlegd of een ziekenhuisopname is gewenst. Dit is in samenspraak met de bewoner, de familie en huisarts. Wij vinden het belangrijk om onze bewoners het nodige comfort te bieden met pijncontrole en zuurstof, dit steeds in overleg met alle partners