Truineer Nieuws melden?

Houthakseldammen, grasbuffers en centen tegen wateroverlast

De stad Sint-Truiden startte in Velm met de aanleg van houthakseldammen en grasbufferstroken tegen lokale water- en modderstromen tijdens noodweer. Tegelijk keurde de gemeenteraad van 27 april een pakket aan maatregelen goed in de strijd tegen erosie en wateroverlast.

Ingevolge de klimaatverandering worden de weersomstandigheden almaar grilliger. De kans op extreme neerslag en droogte neemt toe. Ongemeen zware regenval kan op zeer korte tijd leiden tot overstromingen en erosie. Modderoverlast is het meest visuele nadelige effect van erosie.

Nadat in het verleden al verschillende maatregelen genomen werden om de ermee gepaard gaande overlast in te dijken, heeft de stad Sint-Truiden nu een nieuw pakket maatregelen hierrond klaar.

 Aanleg houthakseldammen en grasbufferstroken

Vandaag is de aanleg van  houthakseldammen en grasbufferbekkens gestart op drie locaties in de Langstraat in Velm. Op deze locaties ontstaan bij noodweer water- en modderstromen die in tuinen en op de rijweg terechtkomen en de riolering doet dichtslibben. In samenspraak met de grondeigenaars en landbouwers van de percelen, die in de richting van deze stromen liggen, worden dammen, gevuld met hakselhout, aangelegd.

“De houthakseldammen vertragen het afstromend water. Om te voorkomen dat water onder de dammen zou vloeien worden gedeeltelijk ingegraven. De dammen houden samen met grasbufferstroken aan de perceelranden de water- en modderstromen tegen. Het water wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd door middel van leegloopbuizen. Ook aan de Borgwormsesteenweg in Aalst komen dergelijke dammen,” legt schepen van leefmilieu Ingrid Kempeneers uit.

Technische en financiële ondersteuning voor burgers

Inwoners van Sint-Truiden kunnen voor waterpreventieve maatregelen aan de woning, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad. Het stadsbestuur wil in dergelijke gevallen de eigenaars van gebouwen, die al kampten met water- en modderoverlast, via gedeeltelijke subsidiëring financieel ondersteunen en stimuleren om waterpreventieve maatregelen op het eigen terrein uit te voeren. Op die manier slaan overheid en burgers de handen in elkaar in de strijd tegen water- en modderoverlast. De burger dient de aanvraag in. Het noodzakelijke studiewerk zal worden uitgevoerd door de stad Sint-Truiden in samenwerking met De Watering van Sint-Truiden zodat op (relatief) korte termijn effectieve resultaten kunnen geboekt worden.

Land -en tuinbouwers

Voor de landbouwers werden de bestaande subsidiereglementen voor het inzaaien van akkerranden en groenbemester en voor de aanleg van kleine landschapselementen vernieuwd. De aanleg van kleine landschapselementen is ook een mogelijkheid voor burgers.

 Op het vlak van regelgeving komt er een reglement voor boomkwekerijen. Boomkwekerijen zijn op dit moment niet vergunningsplichtig, maar zorgen omwille van de naakte, verdichte grond bij zware regenval wel mogelijk voor het ontstaan van modderstromen die lager gelegen (woon)gebieden belasten.

Dit reglement zorgt ervoor dat voor de inrichting van boomkwekerijen een vergunning aangevraagd moet worden bij de burgemeester. Na toetsing van de vergunningsvraag zal een vergunning al dan niet worden verleend.

 “Het nemen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk in de strijd tegen de wateroverlast. Zowel op vlak van infrastructurele ingrepen, heldere regelgeving als sensibilisering zullen we ons samen met De Watering verder wapenen tegen de forse kracht van het water. Zonder medewerking van alle partners op het terrein zal dit niet lukken. We roepen burgers en landbouwers op om gebruik te maken van de maatregelen die zijn goedgekeurd”, besluit burgemeester Veerle Heeren.