Truineer Nieuws melden?

GFT-sticker 2019 nog geldig tot 31 mei 2020

Het stadsbestuur meldt vandaag dat de GFT-sticker van 2019 nog mag gebruikt worden tot 31 mei 2020. Vanaf juni moet je op je GFT-container de sticker van 2020 kleven.

AFVALOPHALING
De afvalophalingen aan huis blijven doorgaan zoals gepland op de afvalkalender. Enkel het ophalen van textiel en asbest en de papierinzameling door verenigingen worden opgeschort.
Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei: om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei.

CONTAINERPARK
In uiterst noodzakelijke gevallen kan je je afval ook naar het containerpark brengen. Opgelet: hiervoor moet je eerst een afspraak maken. Dit kan telefonisch via het ContactCenter op het nummer 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule op https://afspraken.sint-truiden.be.
De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per 14 dagen aan het park brengen.
Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
Hou je ook aan de rest van de afspraken. Lees dan ook zeker goed de richtlijnen op onze website: https://www.sint-truiden.be/containerpark