Truineer Nieuws melden?

De Rotary-club levert wafels aan het Sint-Trudo Ziekenhuis

De Rotary-Club van Sint-Truiden, van wie het credo is, “To Serve”, ten dienste staan van dus, heeft uit blijk van erkentelijkheid en bewondering voor de ongelooflijke inzet van alle medewerkers van het Sint-Trudo Ziekenhuis, nu nog meer dan ooit in deze Corona-tijden, een levering laten doen voor de 600 medewerkers, van pakjes ambachtelijke wafels, verpakt per zes onder beschermende plastic.

Wie meer dan de verzorgenden, dokters, verplegend personeel en andere medewerkers geeft nu meer het voorbeeld van dienstvaardigheid,zelfs op eigen risico. Rotary heeft het grootste respect hiervoor, en wil aan de vooravond van het Paasverlof zijn dankbaarheid aan deze beroepsgroep aldus betuigen.

De Rotary werkt op dit moment ook, als inspirator, samen met de andere service-clubs van Sint-Truiden, aan een ander project ten dienste van een maatschappelijke nood in Sint-Truiden.

© M. Vanrusselt