Truineer Nieuws melden?

We zetten ze even in de bloemetjes

De tijd gaat snel…. Intussen is er veel veranderd, zijn een aantal overleden en de meesten intussen 13 jaar ouder. En ze hadden een zaak gemeen. Sint-Tuiden laten feesten.

  1. Heel vaak treden ze niet op de voorgrond, de leden van her FEESTCOMITE. Maar als ze het doen, doen ze het goed. ‘Dje het de mannen van de Road, en de manne van ’t Fiestcomitei” zong schepen wijlen Marcel Gelders destijds in een carnavalliedje. En, ja, ze stonden er altijd als er moest gefeest maar ook gewerkt worden. Sommigen groeiden zelfs uit tot heuse monumenten, waren of werden BT’s. BEKENDE TRUINEERS. Maar ze mochten er van ons allemaal zijn….. Topkerels.