Truineer Nieuws melden?

Dienst Jeugd ‘eert’ dokterswachtpost

De Dienst Jeugd heeft een spandoek gehangen voor de dokterswachtpost aan de Diestersteenweg. Samen Sterk luidt de niet mis te verstane boodschap.