Truineer Nieuws melden?

Corona: stad helpt, contactcenter 011 70 14 14

Iedereen is bezorgd om Corona. Het stadsbestuur roept een contactcenter in het leven en geeft een update van alle maatregelen en voorzieningen.

Het sociale leven in de stad ligt even stil. We begrijpen dat de nieuwe maatregelen dan ook voor ons allemaal een grote impact hebben.

Maar op dit moment is het het allerbelangrijkste dat we goed voor elkaar en voor onszelf zorgen.
Ook jij kan hierin je steentje bijdragen. Ben je ongerust over iemand in je omgeving, heb je weet van alleenstaande ouderen, neem telefonisch contact met hen op. Ga na of ze hulp of ondersteuning nodig hebben. Is dat zo, meld het dan bij het contactcenter 011 70 14 14 .

We roepen daarnaast ook de buurtcomités op om waakzaam te zijn en eventuele noden te melden.

We hopen op ieders verantwoordelijkheidszin om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Samen kunnen we de impact beperken.

Daarom herhalen we nog even de richtlijnen:

• Was je handen veelvuldig met zeep;
• Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je ellenboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak;
• Schud geen handen en geef geen kus. Begroet elkaar met een zwaai of met de ellenboog;
• Blijf thuis als je ziek bent.
Naar aanleiding van het nationale rampenplan van de federale regering voor de bestrijding van het coronavirus neemt de veiligheidscel van de stad Sint-Truiden in uitvoering van het rampenplan ook enkele extra maatregelen en brengt ze duidelijkheid rond de genomen beslissingen.

Welke stedelijke accommodaties zijn open?

• Het stadskantoor en het Sociaal Huis (OCMW) werken met gesloten deuren en enkel na afspraak via het contactcenter: 011 70 14 14.
• Het containerpark blijft geopend tijdens de reguliere openingsuren.
• Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven geopend.
• De openbare dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd. Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. Alle hulpverleners zijn op dit ogenblik druk in de weer om iedereen de beste zorgen te bieden. Voor veel ouderen zijn zij op dit ogenblik het belangrijkste en enigste aanspreekpunt. Wij wensen hen uitdrukkelijk te bedanken voor alle inspanningen.
• Vanaf morgenvroeg zaterdag 14 maart is er een contactcenter, dat bereikbaar is via 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u en op zaterdag van 9u tot 12u.

Aan de burgers wordt gevraagd om vooraf altijd contact op te nemen met het contactcenter. In het klantencontactcenter wordt bekeken op welke manier de burger kan verder geholpen worden. De medewerkers van het contactcenter zullen hiervoor maximaal een beroep doen op de andere diensten. Alle stadsdiensten blijven daarom aan het werk. Wie thuis kan werken, zal thuis werken, maar van elke stadsdienst blijft altijd één iemand op post in functie van de dienstverlening.

Welke stedelijke accommodaties zijn gesloten?

Alle andere stedelijke accommodaties zijn gesloten. Iedereen die een zaal gereserveerd heeft in de aanloop naar 3 april, wordt vrijgesteld van huurgeld. Het gaat hierbij om de volgende accommodaties:
• alle sporthallen Sint-Pieter, Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum
• buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
• stadswerkhuis
• zwembad Sint-Pieter
• cultuurcentrum de Bogaard (alle aangekochte tickets zullen ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit)
• bibliotheek Toni Coppers
• de Gazo lounge en fuifzaal
• Ontmoetingscentra De Veva en Den Andries
• Het Huis van de Wereld

Alle scholen zijn gesloten, maar er wordt wel opvang georganiseerd voor mensen die enkel terechtkunnen bij grootouders en voor zorgverstrekkers.
Dat betekent dat de Academies Haspengouw [Beeld] en [Podium] gesloten zijn voor de lesactiviteiten. Leerlingen kunnen er wel opgevangen worden.
Alle culturele, sportieve en folkloristische activiteiten, evenementen en bijeenkomsten, ongeacht de grootte en inhoud, worden geannuleerd.

Wat zal specifiek niet plaatsvinden?

• De Sunday Markt, onze wekelijkse rommelmarkt op zondag
• De bloesembars in Velm en Zepperen (tot 3 april gesloten)
• De gemeenteraad van maart en de gemeenteraadscommissies van april
• Alle samenkomsten van geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties
Wat kan specifiek wél plaatsvinden?
• De wekelijkse Haspengouw Markt op zaterdag waar enkel kramen met levensmiddelen geopend mogen worden
• Burgerlijke huwelijken, maar enkel in besloten kring en zonder aansluitende stadsreceptie.
• Begrafenissen, maar enkel in intieme kring
Alle cafés en restaurants in Sint-Truiden zijn gesloten.

Wat is specifiek gesloten?

• Alle bars op en rond de Luikersteenweg zijn gesloten

Wat is specifiek open?

• Eten afhalen (bijv. frituren, pizzeria’s, pitazaken,…) kan wél, maar consumeren in de verbruikszaal kan niet.
Welke extra initiatieven neemt het lokaal bestuur van Sint-Truiden?

• Voor risicogroepen wordt er een boodschappendienst georganiseerd voor levensnoodzakelijke middelen. Wie hierop een beroep wil doen, kan contact opnemen met het contactcenter 011 70 14 14
• De lokale politie schakelt de wijkinspecteurs om alle verdachte en problematische situaties te melden.
• Aan de verschillende buurtcomités wordt gevraagd om een signaalfunctie op te nemen voor kwetsbare groepen. Het stadsbestuur roept iedereen op om te allen tijde een oogje in het zeil te houden en waakzaam te zijn voor mensen in moeilijkheden. Alle gevallen kunnen gemeld worden aan het klantencontactcenter.