Truineer Nieuws melden?

Corona: Europa in actie

De Europese Parlementsledenstemmen morgen in een buitengewone vergadering over een reeks maatregelen die eerder werden voorgesteld door de Europese Commissie om de Europese lidstaten te helpen omgaan met de socio-economische impact van het coronavirus. Die stemming zal voor de eerste keer via e-mail gebeuren. Renew Europe hield vandaag haar webvergadering om de dossiers die morgen geagendeerd staan, te bespreken.

© Hilde Vautmans

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) reageert: “Onze fractie is klaar om het eerste pakket dringende wetgevingsvoorstellen goed te keuren die de Commissie heeft voorgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis. Deze maatregelen zijn hoogstnoodzakelijk om de crisis aan te pakken en zijn een uiting van Europese solidariteit. Maar laten we eerlijk zijn en onszelf niet teveel op de borst kloppen. Deze maatregelen zijn slechts een absoluut minimum.

Europa botst op eigen gebreken

Laten we bovendien onder ogen zien dat Europa ook in deze crisis opnieuw botst op haar eigen gebreken. Europa is vandaag onmachtig omwille van haar overwegend intergouvernementeel karakter. Europese burgers zien elke dag hoe de lidstaten op elkaar terugplooien. Dat moet veranderen of Europa dreigt zichzelf te vernietigen. Ik zeg het niet graag maar we staan voor een existentiële crisis erger dan na de aanslagen. Het is 5 na 12 om Europa te hervormen en Europa méér zichtbaar te maken voor haar burgers. Europa kan niet het slachtoffer blijven van haar tekortkomingen. Dat is het ultieme geschenk voor populisten.

Onze fractie in het Europees Parlement, Renew Europe, wil de lead nemen om Europa te hervormen. Ervoor zorgen dat Europa méér doet dan louter coördineren, dat ze zelf beslissingen kan nemen wanneer grensoverschrijdende crisissen zoals deze zich voordoen. Dan denk ik aan een Europees crisiscentrum, een Europees noodhospitaal of één centraal Europees gezondheidsagentschap dat noodmaatregelen kan nemen. Niet in concurrentie met de lidstaten, maar als meerwaarde op de lidstaten. Alleen zo kan Europa werken.”

De maatregelen die morgen gestemd zullen worden zijn de volgende:

1)Een Coronavirus Response Investment Initiatief ter waarde van 37 miljard euro dat lidstaten zal toelaten de Europese structuur -en investeringsfondsen aan te wenden om de nodige investeringen te doen in de gezondheidszorg, in kmo’s, in werknemers en in kwetsbare delen van onze economieën. België zou kunnen rekenen op zo’n 66 miljoen euro uit de EU-begroting om het Coronavirus te bestrijden.

2)Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU zodat lidstaten ook financiële steun kunnen halen uit dit Europees fonds wanneer een crisis van de volksgezondheid zich voordoet.

3)Tot slot, een voorstel om ‘spookvluchten’ als gevolg van het coronavirus te voorkomen door een tijdelijke opheffing van de regels inzake luchtvaartslots, mogelijk tot eind oktober.