Truineer Nieuws melden?

Containerpark mag vanaf 7 april weer open

Op vraag van de gemeenten, die het sluikstorten weer zagen toenemen, mogen de containerparken vanaf 7 april weer open. Dat zal wel onder strikte voorwaarden en strikt toezicht moeten gebeuren.

De gemeentes in kwestie zullen er wel moeten op toezien dat de coronamaatregelen gerespecteerd blijven. Dat zal een aangepaste aanpak en organisatie vereisen.

Zo blijft de social distancy belangrijk en, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om tijdens het wachten in hun wagen te blijven zitten en kan maar een beperkt aantal personen tegelijk het containerpark betreden. Nadere verordeningen volgen.

De minister vraagt daarom ook toezicht van de politie